ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

http://www.songkhawehome.com: สังคมสงเคราะห์

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

การอบรมทวิภาคี เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานว่าด้วยการจัดการรายกรณี

สังคมสงเคราะห์


           วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมทวิภาคี เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานว่าด้วยการจัดการรายกรณีการส่งกลับและการการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย-กัมพูชา ในระว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:44:20 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมการคัดเลือกผู้เสียหายฯ เข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ

สังคมสงเคราะห์


           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 น. กลุ่มสังคมสงเคราะห์ จัดประชุมการคัดเลือกผู้เสียหายฯ เข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เสียหายฯ        ทำงานในสถานคุ้มครองฯ ตามคำสั่งสถานคุ้มครองฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เสียหายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองฯ
โดยมี นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ เป็นประธานในการประชุม

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:40:42 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่

สังคมสงเคราะห์


           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ประจำปืงบประมาณ 2564
ได้นำผู้รับการคุ้มครอง และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ โครเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครอง และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศษฐกิพอเพียงพร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยความพอเพียง ให้เกิดแนวคิดและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นการเสริมทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ำ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:35:30 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ฐานแหล่งเรียนรู้สวัสดิภาพและการค้ามนุษย์

สังคมสงเคราะห์


          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ขอใช้พื้นที่ห้องศูนย์การเรียนรู้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานแหล่งเรียนรู้สวัสดิภาพและการค้ามนุษย์ สำหรับกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลให้กับลูกเสือ - ยุวกาชาด

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:33:54 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ

สังคมสงเคราะห์


         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่่กลุ่มสังคมสงเคราะห์  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ มผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ  โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:31:30 ICT (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
92 เรื่อง (19 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader