ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 142
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

http://www.songkhawehome.com: สังคมสงเคราะห์

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

โครงการพัฒนาเชิงบรูณาการด้านศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองฯ

สังคมสงเคราะห์

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเชิงบรูณาการด้านศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผ่านระบบวีดีโอทางไกล ZOOM จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การ Save the Children และสมาคมนังสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อขยายผลการดำเนินการที่ผ่านมา และเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชียวชาญเพิ่มมากขึ้น และเกิดประโยชน์สูงแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 14 พ.ค. 21@ 10:14:56 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

สังคมสงเคราะห์


       วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยมีกิจกรรมดังนี้ "กิจกรรม ตัวตนต่อเติม" เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับการคุ้มครองมองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น พัฒนาสัมพันธภาพภายในกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น และเกิดความสุขสนานในระหว่างการดำเนินกิจกรรม รู้สึกผ่อนคลายทางด้านภาวะอารมณ์ อีกด้วย

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 14 พ.ค. 21@ 10:10:50 ICT (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมทบทวนการดำเนินงานและติดตามการใช้งานระบบบันทึกระบบฐานข้อมูล

สังคมสงเคราะห์


         วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. นางสาวขวัญกมล ธัญญะ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวณัฐชยา อ่ำมาก ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมทบทวน การดำเนินงานและติดตามการใช้งานระบบบันทึกระบบฐานข้อมูลระดับชาติและระบบคุณภาพของสถานคุ้มครองฯ ผ่านการประชุม Conference ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ค. 21@ 11:36:27 ICT (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ดูแล แปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ

สังคมสงเคราะห์
         วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้รับการคุ้มครองช่วยกันดูแล แปลงเกษตร ผักสวนครัวปลอดสารพิษ พร้อมเก็บผลผลิตนำเข้าโรงครัว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้แก่ผู้รับการคุ้มครองได้รับประทาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ค. 21@ 10:46:08 ICT (25 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ติดต่อครอบครัวประจำสัปดาห์

สังคมสงเคราะห์

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมให้ผู้รับการคุ้มครองได้ติดต่อกับครอบครัว ผ่านทางโทรศัพท์ของสำนักงานประจำสัปดาห์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 พ.ค. 21@ 10:25:18 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
83 เรื่อง (17 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader