ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

http://www.songkhawehome.com: บริหารงานทั่วไป

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

พบปะพูดคุย

บริหารงานทั่วไป


            วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ เข้าพบปะพูดคุย / หารือ กับเจ้าหน้าที่ในภาระกิจเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบรูณการและ TP map เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:38:16 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบรูณการ

บริหารงานทั่วไป


         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบรูณการ โดยมีนางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน พมจ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:29:17 ICT (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมโครงการ "คลินิกรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564"

บริหารงานทั่วไป

        วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว เข้าร่วมประชุมโครงการ "คลินิกรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564" ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกลุ่มสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยมี นางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 09 ก.พ. 21@ 10:07:30 ICT (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมการตรวจราชการรอบที่1 ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.

บริหารงานทั่วไป


         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางศิรทิพย์ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุม และ ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในที่ประชุม ทีม พม.จังหวัด ( One Home ) ในประเด็นหัวข้อของการคัดเลือกตำบลบูรณา การดูแลเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส อาสาสมัคร อพม. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติต่อไป และการขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม.จังหวัด (One Home)เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการส่งมอบงานบริการสังคม


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 04 ก.พ. 21@ 10:06:39 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก

บริหารงานทั่วไป


           วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา  เวลา 09.30 น. นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลโปรแกรม ZOOM Meetings เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง Social Distancing โซเชียลดิสแทนส์ซิ่ง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 02 ก.พ. 21@ 09:41:18 ICT (5 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
45 เรื่อง (9 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader