ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ร่วมเป็นเกียรติในงาน "มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี 2562


      วันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี 2562" วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงาน ณ พระราชวังจันทน์ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 มิ.ย. 19@ 10:58:23 ICT (250 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562


      วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓ คน เข้าร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์”โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
       ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ดังนี้ ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย  เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำความผิด ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมือง โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยต้องไม่มีคำว่า“คดีนโยบาย” ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ มีการเขียนรายงานผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของศาล ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทำคู่มือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การจัดทำเอกสารแจ้งสิทธิ ๗ ภาษา การจัดทำโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อแจ้งสิทธิและแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ ด้านการป้องกัน รัฐบาลได้จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสถานบริการและสถานที่เสี่ยงต่อการค้าประเวณี จัดระเบียบคนขอทาน ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ และตรวจเรือประมง เพื่อลดความเสี่ยงของการค้ามนุษย์ รวมถึงการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ การออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมฐานความผิด บทลงโทษ และมาตรการคุ้มครอง เยียวยา และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
          พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานป้องกัน กลุ่มเสี่ยง ไม่ให้ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาด และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน ตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
 


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:36:38 ICT (296 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัญชาติเมียนมา จำนวน 10 ราย เข้ารับการคุ้มครองฯ


    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา​ 12.00 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดลำปาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และสถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง นำส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รูปแบบการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล สัญชาติเมียนมา จำนวน 10 ราย เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ   ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:34:17 ICT (227 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคเหนือ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง”


    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวศุภศิริ  ทับเขียว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคเหนือ “สังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อรัฐบาลและสังคม รวมถึงสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานยุติความรุนแรงของเครือข่ายต้นแบบ 17 จังหวัดภาคเหนือ และนำเสนอข้อมูล/รายงาน/ประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 โดยมี นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 กล่าวรายงาน ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลลูน โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:28:48 ICT (220 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.พม


    วันที่ 4 มิถุนายน 2562  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางพิมพ์พรรณ อาบเงิน พนักงานพัสดุ ส๔ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.พม จัดโดย กองกลาง กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมองค์กร  โดยมีคุณรติรัตน์ กำลัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้และการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.พม. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 มิ.ย. 19@ 13:25:23 ICT (218 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
927 เรื่อง (186 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader