ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 151
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้


    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดโครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง" (การฝึกอาชีพระยะสั้น  10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อเป็นการอบรมทักษะอาชีพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมฯ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐานและแรงงานผิดกฏหมาย ลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"  ให้กลุ่มอาชีพหลักสูตรงานประดิษฐ์ไม้ผ้าป่ารูปแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 4 -13 กรกฎาคม 2562
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน
       ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้นายธนกฤต  ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตงาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวกิตสุดา  พรมแดน นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์  บ้านบุ่ง  หมู่ 5  ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 11:12:43 ICT (330 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)


      วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้ข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รวมจำนวน 6 คน เพื่อประชุมร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) โดยมีนางภาสตรี ชมวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์อาวุโส และนางสาวปานฝัน ประโมจนีย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการทบทวนกระบวนการรับเข้าของสถานคุ้มครองฯ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนระหว่าง และหลังการรับเข้า และนำเสนอข้อท้าย อุปสรรคต่างๆในการดำเนินการพร้อมทั้งวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าในขณะรับเข้าทั้งนี้องค์กร Save the Children ได้กล่าวชื่นชมสถานคุุ้มครองฯ มีจุดเด่นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อเสนอแนะในการให้ผู้รับการคุ้มครองการเซ็นเอกสารยินยอมโดยไม่ได้รับความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลต้องคำนึงถึง?สิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคล ควรสร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับการคุ้มครองก่อนเป็นลำดับแรก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 11:10:19 ICT (415 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้


    วันที่ 2 กรกฏาตม 2562 กลุ่มสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดโครงการ"เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง" (การฝึกอาชีพระยะสั้น  10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อเป็นการอบรมทักษะอาชีพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมฯ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐานและแรงงานผิดกฏหมาย ลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"  ให้กลุ่มอาชีพหลักสูตรงานประดิษฐ์ไม้ผ้าป่ารูปแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 2-11 กรกฏาตม 2562 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้ นายธนกฤต  ทองผิว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวสิริภัทร  บุญธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางเจษฎดา อยู่ทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:53:10 ICT (313 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พบปะหารือ (สภากาแฟ) และประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2562      วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพบปะหารือ (สภากาแฟ) และประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในการนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้หารือร่วมกับนายอำเภอบางระกำ ผู้กำกับการ สภ.นิคมสร้างตนเองบางระกำ และรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางระกำ ในประเด็นการเข้ามาในประเทศไทยของกลุ่มบุคคลต่างด้าว ที่เข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทยใน 8 จังหวัด และประเด็นความมั่นคง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:50:47 ICT (336 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การช่วยเหลือเด็ก(Save the Children)


       วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว ให้การต้อนรับนางภาสตรี ชมวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์อาวุโส และเจ้าหน้าที่จากองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) พร้อมทั้งร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินกิจกรรมขององค์การช่วยเหลือเด็กที่ได้ดำเนินการในสถานคุ้มครองฯ ในระยะเวลา 6 เดือน และร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม  พร้อมทั้งร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์การช่วยเหลือเด็กในเดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2562

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:49:06 ICT (316 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader