ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 134
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ทำบุญห้องสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการการคุ้มครอง


       วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำบุญห้องสังคมสงเคราะห์  ร่วมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้รับการการคุ้มครอง โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดจันทร์ประเสริฐวนาราม (วัดหนองไผ่) มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 08:59:15 UTC (74 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ และ Ms.sakura YAMAMOTO อาสาสมัคร JICA ได้พบปะพูดคุยกับผ


        วันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก และ Ms.sakura YAMAMOTO อาสาสมัคร JICA
ได้พบปะพูดคุยกับผู้กับการคุ้มครอง พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดย Ms.sakura YAMAMOTO ได้เล่านิทานเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องนกกระเรียนสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ  ซึ่งผู้รับการคุ้มครอง ได้พับนกกระเรียนให้แก่ครูเพื่อเป็นการขอบคุณ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 08:57:46 UTC (72 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน เข้าพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุ


      วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวขวัญกมล  ธัญญะ  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน เข้าพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติ เกี่ยวกับสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีความเสียหาย การบรรเทาผลร้าย ตลอดจนความประสงค์ของผู้เสียหาย ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสักผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 08:56:27 UTC (74 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ


       วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสุชัชญา ดาศักดิ์ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านนิติการ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อกำหนดแนวทางการเรีกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๕  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยผลจากประชุมทีมสหวิชาชีพพิจารณาค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๗,๙๘๐ บาท

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 08:54:18 UTC (72 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


        วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ของสถานคุ้มครองฯบ้านสองแคว เพื่อประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน และรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มี.ค. 19@ 11:49:27 UTC (58 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
751 เรื่อง (151 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader