ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 134
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

สคม.บ้านสองแคว จัดเวรเจ้าหน้าที่ ดูแลผู้รับฯ ณ โรงพยาบาลบางระกำ


         นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บ้านสองแควดูแลผู้รับการคุ้มครองฯ ที่เข้ารับการรักษาภาวะเครียดที่ โรงพยาบาลบางระกำ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อกระตุก ซึ่งทางโรงพยาบาลบางระกำให้นอนดูอาการ และรักษาตามอาการเพื่อรอพบจิตแพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราช วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนวันละ ๒ คนคนละ ๑๒ ชั่วโมงดูแลผู้รับการคุ้มครองอย่างใกล้ชิด

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:18:25 UTC (76 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การปฎิบัติกิจกรรมประจำวันของผู้รับฯ


       เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ท่องคำปฏิญาณตน ฝึกทักษะการอ่านจากหนังสือพิมพ์ข่าวประจำวัน และผู้อำนวยการฯ พบปะพูดคุยกับผู้รับฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:07:39 UTC (72 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


         วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผอ. สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก
มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดย สคม.บ้านสองแควฯ  ได้นำรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน ๒๕ ราย เป็นเงิน ๘,๙๑๔ บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:06:07 UTC (111 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)

             นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ และบริจาคเสื้อผ้าให้แก่ผู้รับการคุ้มครองฯ ภายในนิคมสร้างตนเองบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:03:44 UTC (69 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)


          วันที่ ๖ มีนคาม ๒๕๖๒ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เข้าพบเจ้าหน้าที่ สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานร่วมกันขององค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:01:53 UTC (139 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
751 เรื่อง (151 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader