ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

นำผู้เสียหายสัญชาติเมียนมา จำนวน 14 ราย ส่งตัวกลับ ณ สภ.ภูธรวังชิ้น จ.แพร่


     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ นำผู้เสียหายสัญชาติเมียนมา จำนวน 14 ราย และผู้ติดตามผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 ราย ไปส่งตัวกลับ ณ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:15:53 ICT (228 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมห้องแรกรับ


        วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมห้องแรกรับ
          ภาคเช้า : กิจกรรมสมาธิบำบัด และกายบริหาร เพื่อเป็นการสร้างสมาธิให้กับตนเอง รู้สึกตื่นตัว ผ่อนคลายทางด้านภาวะอารมณ์ และ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอื่นต่อไป และกิจกรรมระบายสีรูปภาพที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อให้ผู้รับฯ เกิดความรู้สึกสบายใจ
ผ่อนคลาย และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
          ภาคบ่าย : สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลทางครอบครัว โดยใช้วิธีการวาดภาพ และเขียนอธิบาย ร่วมกับการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และ
ล่ามแปลภาษาเมียนมา เพื่อให้ผู้รับฯ ได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจผ่านการวาดภาพและพูดคุย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการหาข้อเท็จจริงต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:13:05 ICT (259 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายฯ


      วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้นางสาวอลิสา โสวะนา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวมณษิกาญจน์ มีสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (รุ่นที่2) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ องค์ประกอบการค้ามนุษย์ ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ในด้านการคัดแยกผู้เสียหายฯ และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายฯ ต่อไป จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ (สสว.9) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองต่อต้านการค้ามนุษย์) ให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน2562
ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:10:40 ICT (221 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการเยาวชนต้นแบบ คิดดี มีจิตสาธารณะ
   วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนต้นแบบ คิดดี มีจิตสาธารณะ ณ เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับฯ ได้มองเห็นคุณค่าของการทำความดีเพื่อผู้อื่น เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตที่เหมาะสมในสังคมต่อไป โดยมีกิจกรรมในโครงการฯ ดังนี้
    - กิจกรรมจิตอาสาช่วยกันปลูกต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อลดโลกร้อนร่วมกับคนในชุมชนตำบลพันเสา ณ บริเวณบึงลับ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
    - อบรมศึกษาเรียนรู้เกษตรกรรมอินทรีย์สู่การดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ตลอดการทำกิจกรรมของโครการฯ ได้มีล่ามแปลภาษาเมียนมา คอยแปลภาษาให้แก่ผู้รับการคุ้มครองสัญชาติเมียนมาได้รับฟังในการทำกิจกรรมและการอบรมศึกษาเรียนรู้เกษตรกรรมอินทรีย์ฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:09:20 ICT (253 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก      วันที่ 24 มิถุนายน 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว  พร้อมนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 22 ส.ค. 19@ 10:05:33 ICT (244 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
927 เรื่อง (186 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader