ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควหรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 130
คำแนะนำ: 52
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


      วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ธ.ค. 18@ 09:23:07 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ


      วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)
จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๖๑ คน ร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ภายในสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 18@ 08:41:08 UTC (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
คณะแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน


       วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าศึกษาดูงานสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ และอาจารย์แพทย์ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองของวิชาชีพกุมารแพทย์สู่ชุมชนและสังคม ควบคู่กับการพัฒนาแพทย์นอกชั้นเรียน พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯได้บรรยายในหัวข้อภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ ตลอดจนการดูแลกลุ่มเป้าหมายในขณะอยู่ในสถานคุ้มครอง และพูดคุย/ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 18@ 08:39:41 UTC (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ศิลป


          วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่Heart - healing and education through the arts (ศิลปะเพื่อการเรียนรู้และเยียวยา) ให้กับคณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการถ่ายทอดนำกิจกรรมไปปรับใช้ในการทำงานบำบัด ฟื้นฟู เยียวยา ให้กับผู้รับฯ ณ อาคารกิจกรรมแรกรับ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ วาดภาพอารมณ์ของตัวเองจากสีหน้า วาดภาพต้นไม้ ปั้นสัตว์เลี้ยงด้วยดินน้ำมัน

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 18@ 08:37:50 UTC (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมทวิภาคี ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒๒ ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับ

 
      วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับกรมฟื้นฟูเยียวยากระทรวงสวัสดิการสังคมและการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดประชุมด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม (The 22nd Case Management Meeting : CMM ) เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือ การส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าคณะฝ่ายไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และ Mr. Win Naing Tun อธิบดีกรมฟื้นฟูเยียวยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมา ซึ่งการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยและเมียนมา เริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๐๐๙ และได้รับความร่วมมืออย่างดีเสมอมาทั้งสองฝ่าย
       ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:27:20 UTC (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
227 เรื่อง (46 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader