ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด



ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 134
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์



นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

นำผู้รับการคุ้มครองไปสืบพยานโจทก์




   วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 1 คน  ไปสืบพยานโจทก์ ณ ศาลจังหวัดเชียงราย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 มิ.ย. 19@ 16:04:02 UTC (54 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
สอนทำน้ำยาล้างจานฯ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ



วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว ได้รับมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ จำนวน 3 คน  เป็นวิทยากรสอนทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและชาวบ้านบ้านห้วยชัน ได้มีการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 มิ.ย. 19@ 15:59:51 UTC (69 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีปิด โครงการค่ายผู้นำเยาวชน​ "เก่งดี"



    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชน "เก่ง ดี" ปีงบประมาณ 2562ในโอกาสนี้นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอูและหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เกียรติมาร่วมในพิธีปิดโครงการพร้อมทั้งมีพิธีส่งมอบผู้รับการคุ้มครองกลับคืนหลังจากจบการฝึก และพิธีประดับปีกกระโดดหอสูงและมอบประกาศนียบัตรกระโดดหอสูงโดยมีผู้รับการคุ้มครองเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 65 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน พร้อมกันนี้มีล่ามแปลภาษาเมียนมา จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแปลภาษาให้แก่ผู้รับการคุ้มครองสัญชาติเมียนมา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาตนเองเป็นคนเก่งควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการดำเนินชีวิตในสังคม และได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฤาชัย (ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร) หมู่บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    พร้อมกันนี้ก่อนเดินทางกลับสถานคุ้มครองฯ ได้พาผู้รับการคุ้มครองไหว้สักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับการคุ้มครอง

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 มิ.ย. 19@ 15:49:38 UTC (72 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การอบรมเสริมความรู้เครือข่ายต้านโกง ขับเคลื่อนพลังความดีตามศาสตร์พระราชา

 


          วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว มอบหมายให้นางโสภา พรหมเมือง พนักงานธุรการ ส 3 เข้าร่วมอบรมเสริมความรู้เครือข่ายต้านโกง ขับเคลื่อนพลังความดีตามศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 โดยมี นางสุภัชชา  สุทธิพล หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีกร ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ พร้อมทั้งคณะวิทยากรภาคการเอกชน ณ โรงแรมแอมบาส ซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 มิ.ย. 19@ 15:41:48 UTC (61 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ



   วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์พรรณ อาบเงิน พนักงานพัสดุ ส 4 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้รับการคุ้มครอง ทอฝัน By พมและประชาสัมพันธ์ภาระกิจของหน่วยงาน


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 04 มิ.ย. 19@ 15:37:47 UTC (52 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
780 เรื่อง (156 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader