ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 133
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

กิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


     วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ คน  เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำฯ โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ คลองแห่งที่ ๓ คลองคูณ บ้านคลองคูณ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:47:17 UTC (48 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ร่วมงานวันปกรณ์ ๖๒ และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
        วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ คน ร่วมงานวันปกรณ์ ๖๒ และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมยินดีและยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้
     ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ แด่นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสรับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นนักสังคมสงเคราะห์ผู้สร้างผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:38:02 UTC (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และ สคม. จังหวัดปทุมธาน    วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)? จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ คน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและเทคนิควิธีการในการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการคุ้มครอง และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่รองรับสำหรับกลุ่มเป้าหมายในการรับการคุ้มครอง โดยมีนายราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี
     จากนั้นคณะได้เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือภายในสถานคุ้มครองฯ กระบวนการด้านกฎหมายและการดำเนินคดี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายฤภวัฒน์ โพธิ์น้อย ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกันนี้คณะได้เยี่ยมชมสถานที่รองรับสำหรับผู้เสียหายที่เข้ารับการคุ้มครองเป็นครอบครัว "บ้านครอบครัว" ที่จัดขึ้นในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานีผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:27:38 UTC (43 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน


       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (หญิงและชาย) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีแนวทางในการดำเนินการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานได้อย่างมีคุณภาพ ณ โรงแรมเดอะเกรซรีสอร์ท อัมพวา จ. สมุทรสงคราม   ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:17:41 UTC (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”


     วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พระราชวังจันทร์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน โดยมีพลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้ นางละอองดาว พุทธจักร ครูฝึกอาชีพชั้น ๓ และเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:15:33 UTC (48 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
625 เรื่อง (125 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader