ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “นโยบายคุ้มครองเด็ก”       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 องค์กร Save the Children เข้าจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “นโยบายคุ้มครองเด็ก” กลุ่มสังคมสงเคราะห์ร่วมกับ Save the Children จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “นโยบายคุ้มครองเด็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมทักษะแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดกระบวนการอบรมนโยบายคุ้มครองแก่เด็กที่เป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดการนำไปถ่ายทอดและให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมและเพื่อให้เด็กในสถานคุ้มครองฯ ได้รับความรู้สิทธิเด็กทั้ง 4 ด้านที่เด็กควรได้รับสู่การเชื่อมโยงในการได้รับสิทธิการปกป้องคุ้มครอง การสังเกตสถานการณ์ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สู่วิธีการปฏิบัติเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยขณะอยู่ในสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 28 พ.ย. 19@ 09:04:17 ICT (201 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมการเรียนการสอน งานการศึกษา กศน.       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ งานการศึกษา (กศน.) ได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม โดยอธิบายให้ความรู้ในเนื้อหาวิชา เรื่อง หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ,เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของข้อมูล
เรื่อง  วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล ,เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมและเรื่อง เทคนิคการมีส่วนในการจัดทำแผน ให้แก่ผู้รับการคุ้มครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  11 คน


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 27 พ.ย. 19@ 09:15:29 ICT (218 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมห้องแรกรับ


 
      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ งานห้องแรกรับ  ร่วมกับอาสาสมัครญี่ปุ่น JICA ทำกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครองสัญชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างสมาธิ รู้สึกสงบทางจิตใจ เกิดความผ่อนคลายทางด้านภาวะอารมณ์ และได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมมีดังนี้
         กิจกรรมสมาธิบำบัด นั่งสมาธิและกายบริหาร
          กิจกรรมศิลปะบำบัด  ภาพวาดสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก
          กิจกรรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ การแนะนำตนเอง
          กิจกรรมการให้คำปรึกษารายกรณี พูดคุยเรื่องทั่วไป อารมณ์ ความรู้สึก ช่วงระยะเวลาที่ผู้รับฯ เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพฯ รับฟังปัญหาเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 27 พ.ย. 19@ 09:13:10 ICT (216 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563


  


   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สามารถเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ โดยวิทยากรท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วย การทำห่อหมกปลา และการทำข้าวหมาก พร้อมกันนี้ นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้รับการคุ้มครองและเจ้าหน้าที่บ้านสองแคว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 27 พ.ย. 19@ 09:11:06 ICT (198 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ทางวิชาการ       วันที่​ 23​ พฤศจิกายน​ 2562​  นางสาว​จามีกร​ ปิ่นสุข​ ผู้อำนวยการ​สถาน​คุ้มครอง​สวัสดิภาพ​ผู้เสียหาย​จาก​การค้า​มนุษย์​ (บ้าน​สองแคว)​ จังหวัด​พิษณุโลก​ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ทางวิชาการ​ ระหว่าง​มหาวิทยาลัย​นเรศวร​ กับ​ กระทรวง​ พม.​ ร่วมด้วย​ กรมส่งเสริมและพัฒ​นา​คุณภาพชีวิต​คนพิการ​ กรมกิจการสตรี​และ​สถาบัน​ครอบครัว​ และวิทยาลัยเทคโนโลยี​ธุรกิจ​อาหารไทยและนานาชาติ​  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ การพัฒนาอาชีพและศักยภาพสตรี อีกทั้งเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวโดยมีนาย​จุติ​ ไกรฤกษ์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ พม.​ เป็นประธาน​ในพิธี​ลงนาม​ดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 27 พ.ย. 19@ 09:07:12 ICT (205 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
973 เรื่อง (195 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader