ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 133
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

กาชาดจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการโครงการออกตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่


       วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการโครงการ"กาชาดห่วงใย ให้ความสนใจผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และเด็ก ผู้ยากไร้ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในจังหวัดพิษณุโลก " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ๙ อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอบางระกำ นำทีมโดยนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  และนายอัครโชค  สุวรรณทอง  นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดังกล่าวนายกเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 15 พ.ย. 18@ 08:38:55 UTC (30 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมพบปะหารือ(สภากาแฟ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก


       วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ร่วมพบปะหารือ (สภากาแฟ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายการจากค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) และนางสาวพิชญา  นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุมในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ งานประเพณี”ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว”

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 15 พ.ย. 18@ 08:35:47 UTC (45 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ทบทวนนโยบายคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Save the Children)


            วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสังคมสงเคราะห์ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก(Save the Children) จัดกิจกรรมทบทวนนโยบายคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก ในการลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยมีมาตรการในด้านการจัดสภาพแวดล้อมระเบียบการปฏิบัติต่อเด็ก และการจัดการปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายสำหรับเด็ก ที่มีมาจาบุคคลที่แวดล้อมเด็ก และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับเด็ก และเพื่อคุ้มครองเด็ก คุ้มครองเจ้าหน้าที่ คุ้มครององค์กรภายใต้กฎหมาย


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 15 พ.ย. 18@ 08:32:53 UTC (47 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมปฏิบัติการการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่


       วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ จัดประชุมปฏิบัติการการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด One Home และจัดทำแผนภาค โดยมี ผศ.ดร. ประสิทธิ์ มีช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
      - การบรรยาย หัวข้อ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาสังคม Geographic Information System; GIS " โดยนายบรรจบ ปัทมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ จังหวัดลพบุรี
      - การบรรยาย หัวข้อ "การจัดทำแผนพัฒนาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่" โดย ดร. สมคิด คำแหง ผู้อำนวยการส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร
      - การบรรยาย หัวข้อ "ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนภาค งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓" โดย ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายสนอง เนียมเหลี่ยมคณะกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
      - รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการเชื่อมโยงการจัดทำแผนฯระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด สู่การทำโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่" โดย ดร. บุญส่ง กวยเงิน นักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 13 พ.ย. 18@ 08:37:48 UTC (45 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์


         วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ โดยมี นางสาวจามีกร  ปิ่มสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวิชาการกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ นายศุภณัฐ  อุทัยศรี ผู้ประสานงานโครงการฮักละอ่อน ภายมูลนิธิบาลา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องไฮเดรนเยีย ๓ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัด พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวขวัญกมล  ธัญญะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
        - การอบรม วิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมฯ (แบ่งกลุ่ม)
       - การอบรม วิธีการขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมฯ (แบ่งกลุ่ม)
       - การตอบคำถามข้อสงสัยเพื่อความเข้าใจสำหรับการทำกิจกรรมฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 13 พ.ย. 18@ 08:29:49 UTC (42 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
456 เรื่อง (92 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader