ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 133
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่อำเภอบางระกำ (โต๊ะข่าว)


     วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่อำเภอบางระกำ(โต๊ะข่าว)​  ทั้งนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)​ จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด​ ตามนโยบาย"พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด ๒๕๖๒" ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมอำเภอบางระกำ ชั้น ๒

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 19 พ.ย. 18@ 08:53:54 UTC (42 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์กร life international เข้าเยี่ยมผู้รับการคุ้มครอง


      วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์กร life international ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวร่วมกับสำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมผู้รับการคุ้มครองจำนวน ๔ คน พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าในกระบวนการช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์และทางกฏหมายกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 19 พ.ย. 18@ 08:49:40 UTC (61 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและ ปรามปรามการค้ามนุษย์


       วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ โดยใช้กลไกลคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด จัดขึ้นโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อชี้แจงแนวทาง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายการจากค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมมนต์เมือง รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ย. 18@ 09:11:31 UTC (39 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)


        วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทำกิจกรรมขององค์การช่วยเหลือเด็ก(Save the Children)ใสถานคุ้มครองฯ  และร่วมสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทบทวนนโยบายคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครอง ฯ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับผู้รับการคุ้มครอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ย. 18@ 09:09:06 UTC (31 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง


        วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ    นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกรกนก ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เพื่อเพิ่มความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจและการฟื้นฟูอำนาจภายใน ทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและผู้ใช้บริการได้ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ย. 18@ 09:06:05 UTC (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
456 เรื่อง (92 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader