ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 136
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

กิจกรรมประจำวัน

สังคมสงเคราะห์


        วันที่ 24 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสัยหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยกิจกรรมมีดังนี้
      - กิจกรรมนั่งสมาธิ เพื่อทำให้จิตใจสงบและทบทวนกับตัวเอง
      - กิจกรรมโยคะ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็ง และเป็นการฝึกสมาธิ
      - กิจกรรมกระจกเงา เป็นการฝึกภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี
      - กิจกรรมจับผิดภาพ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
      - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้รับฯ
      - กิจกรรม ดูหนัง ฝังเพลง เพื่อความผ่อนคลาย
      - กิจกรรม ผลิตหน้ากากอนามัย (Mask)จากผ้า


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 30 เม.ย. 20@ 09:05:28 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมประจำวัน

สังคมสงเคราะห์      วันที่ 23 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสัยหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยกิจกรรมมีดังนี้
      1. กิจกรรม ค้นหาตัวตน เพื่อให้ผู้รับฯ เข้าใจบุคลิกภาพของตนเองและเพื่อนรอบข้าง
      2. กิจกรรม การให้ความรู้เรื่องการขายของออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการขายของผู้รับฯ ให้เพิ่มขึ้น
      3. กิจกรรม สรุปสถานการณ์โรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ผู้รับฯ เกิดความตระหนักรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี
      4. กิจกรรม ดูหนัง ฟังเพลง เพื่อผ่อนคลาย ความตึงเครียด
      5. กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับนำไปแจกจ่ายประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 เม.ย. 20@ 10:33:20 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ผลิตหน้ากากอนามัย (mask) จากผ้า

พัฒนาอาชีพ


         วันที่ 22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ และ ผู้รับการคุ้มครอง ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย (Mask)จากผ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   
   


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 เม.ย. 20@ 10:31:47 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมประจำวัน

สังคมสงเคราะห์

 
          วันที่ 22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสัยหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยกิจกรรมมีดังนี้
           1. ชี้แจงกฏระเบียบการอยู่ร่วมกันในสถานคุ้มครองฯ และมารยาทที่พึงปฏิบัติระหว่างการอยู่ร่วมกันรวมถึงการมีน้ำใจซึ่งให้เพื่อนและเจ้าหน้าที่
           2.  กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อจำนวนกี่ราย วิธีการป้องกัน และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองเกิดความตระหนักรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี
           3.กิจกรรมนันทนาการเกมบันไดงูและเกมโลมาแสนรู้เพื่อให้ผู้รับฯมีสติ สมาธิ ไหวพริบ และ เพื่อสร้างความสนุกสนาน คลายความตึงเครียด


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 เม.ย. 20@ 10:29:20 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมศัยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ

สังคมสงเคราะห์         วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ และครูฝึกอาชีพ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมศัยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสติภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติงานตามกระบวนกาจัดการรายกรณีที่คำนึงถึงความเปราะบางทางจิตใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา และฎหมาย เข้าร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพ และให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานตามบริบทของแต่ละสถานคุ้มครองฯ จัดโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งประชุมผ่านระบบ Skype ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 22 เม.ย. 20@ 18:06:05 ICT (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
884 เรื่อง (177 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader