ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 136
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ผลิตหน้ากากอนามัย (mask) จากผ้า

พัฒนาอาชีพ


         วันที่ 22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ และ ผู้รับการคุ้มครอง ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย (Mask)จากผ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   
   


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 เม.ย. 20@ 10:31:47 ICT (10 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมประจำวัน

สังคมสงเคราะห์

 
          วันที่ 22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสัยหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยกิจกรรมมีดังนี้
           1. ชี้แจงกฏระเบียบการอยู่ร่วมกันในสถานคุ้มครองฯ และมารยาทที่พึงปฏิบัติระหว่างการอยู่ร่วมกันรวมถึงการมีน้ำใจซึ่งให้เพื่อนและเจ้าหน้าที่
           2.  กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อจำนวนกี่ราย วิธีการป้องกัน และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองเกิดความตระหนักรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี
           3.กิจกรรมนันทนาการเกมบันไดงูและเกมโลมาแสนรู้เพื่อให้ผู้รับฯมีสติ สมาธิ ไหวพริบ และ เพื่อสร้างความสนุกสนาน คลายความตึงเครียด


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 เม.ย. 20@ 10:29:20 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมศัยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ

สังคมสงเคราะห์         วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ และครูฝึกอาชีพ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมศัยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสติภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติงานตามกระบวนกาจัดการรายกรณีที่คำนึงถึงความเปราะบางทางจิตใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา และฎหมาย เข้าร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพ และให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานตามบริบทของแต่ละสถานคุ้มครองฯ จัดโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งประชุมผ่านระบบ Skype ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 22 เม.ย. 20@ 18:06:05 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมประจำวัน

สังคมสงเคราะห์

       วันที่ 21 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสัยหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยกิจกรรมมีดังนี้
       1. กิจกรรมโยคะ เพื่อความยืดหยุ่นของร่างกายที่ดีขึ้น ป้องกันอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและลดความเครียดได้
       2. กิจกรรมประดิษฐ์โมบายจากกระดาษ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มคุณค่าของเศษวัสดุ ทำให้จิตใจจดจ่อต่อชิ้นงานที่ทำและมีสมาธิที่ดีต่อการทำงาน
       3. กิจกรรมดนตรี โดยการร้องเพลงร่วมกันของผู้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองมีความสุข เพิ่มความมั่นใจและกล้าแสดงออก ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด
        4. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อจำนวนกี่ราย วิธีการป้องกัน และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองเกิดความตระหนักรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี ตลอดจนมีความระมัดระวัง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตตนเองและบุคคลอื่น
        5. กิจกรรมการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมนำไปแจกจ่ายประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
        6. กิจกรรมดูหนัง ฟังเพลง เพื่อผ่อนคลาย ความตึงเครียด


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 22 เม.ย. 20@ 18:04:34 ICT (11 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมประจำวัน

สังคมสงเคราะห์


      วันที่ 20 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสัยหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคม) จังหวัดพิษณุโลก
จัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยกิจกรรมมีดังนี้
      1. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อจำนวนกี่ราย วิธีการป้องกัน และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
      2. กิจกรรมการฝึกสมาธิ โดยใช้เพลงประกอบ " ดั่งดอกไม้บาน" เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครอง เกิดความสงบ ได้พักผ่อนจิตใจ มีกำลังใจ
      3. กิจกรรมทางดนตรี โดยการร้องเพลงร่วมกันของผู้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองมีความสุข เพิ่มความมั่นใจและกล้าแสดงออก ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
      4. กิจกรรมการทดสอบสมอง คุณเด่นซีกซ้าย หรือขวา เพื่อเป็นการค้นหาตัวเองว่า สมองซีกไหนที่เด่นกว่า ซ้ายหรือขวา
      5. กิจกรรมเกมกู้ระเบิด เพื่อสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ รู้จักสร้างความเป็นผู้นำให้กับตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 22 เม.ย. 20@ 18:02:10 ICT (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
877 เรื่อง (176 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader