ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 133
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ครั้งที่ 9/2562


    วันที่ 16 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 9/2562 โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 9/2562 งสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม โดยมติที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังนี้ 1.เป็นเงินค่าครองชีพสำหรับผู้เสียหายฯ รายใหม่และเก่า จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท 2. เป็นค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เสียหายฯ จำนวน 9 ราย เเงิน 10,350 บาท 3. กรณีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและฝึกอบรมของผู้เสียหายฯ จำนวน 2 ราย เป็นวงเงินเกิน 50,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการขนาดกลาง คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ครั้งถัดไปและในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้้ให้ข้อคิดแก่ผู้เสียหายฯ ในการดำเนินชีวิตหลังจากพ้นอุปการะ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยให้ความรู้แก่ผู้รับการคุ้มครองที่ได้ขอรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเงินทุนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ฯ การเป็นเถ้าแก่น้อย และให้ผู้รับการคุ้มครองที่ได้ขอรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายกลับเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ซ้ำ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:34:29 UTC (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการประชุมปฏิบัติการและถอดบทเรียนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ 13 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการและถอดบทเรียนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบรูณาการความร่วมมือโดยใช้กลไก One Home ณ หาดยาว เบย์วิว รีสอร์ท (HAADYAO BAYVIEW RESORT) อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:23:25 UTC (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหา จากเหตุอุทกภัย


    วันที่ 13 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์​ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประสบปัญหาจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากพายุโซนร้อน “โพดุล” ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย​ จำนวน 6  ตำบล ได้แก่ ตำบลนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม​ ตำบล​หนองกะท้าว ตำบลบ้านพร้าว ตำบลนาบัว ตำบลห้วยเฮี้ย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:20:57 UTC (7 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์    วันที่ 13 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์​ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก​ มอบหมายให้นางสาวกรกนก  ยอดเจริญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติฯ และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ์ในการค้ามนุษย์ให้มีความเหมาะสม การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:15:16 UTC (9 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุม (conference)วิธีการลงเวลาปฎิบัติบัติราชการ


     วันที่ 13 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์​ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม conferenceโดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยมีเนื้อหาสาระสรุปได้ดังนี้  วิธีการจัดเก็บข้อมูลการลงเวลา, วิธีการรายการลงเวลา ณ ห้องประชุมสำนักงาน


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ย. 19@ 11:13:05 UTC (8 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
625 เรื่อง (125 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader