ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควหรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 132
คำแนะนำ: 52
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมเพื่อติดตามแผนการก่อหนี้ผูกพันและแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ


     วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเพื่อติดตามแผนการก่อหนี้ผูกพันและแผนการเบิกจ่าย   งบลงทุนของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดโดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ซึ่งนายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (ห้อง๗๔๑) ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 02 พ.ย. 18@ 09:05:30 UTC (34 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑


              วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก
โดยนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  นายประเสริฐ จันทร์กอโต ช่างไฟฟ้า ช ๔  นางสาวณัฐชยา อ่ำมาก ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  นางสาวศุภศิริ ทับเขียว ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกที่ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ดำเนินการออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ
บางระกำ เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 02 พ.ย. 18@ 09:00:51 UTC (33 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การต้อนรับนางสาววารุณีย์ บุญคง และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษา ดูงาน


             วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับนางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษา ดูงาน กระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 02 พ.ย. 18@ 08:50:51 UTC (27 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑


     วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในที่ประชุม
     สำหรับวาระในที่ประชุม ประกอบด้วย
- เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การดำเนินงานภาคสนามและที่เกี่ยวข้องในด้านบริหารงานทั่วไป การปรับรูปแบบศูนย์การเรียนรู้และร้าน @สองแคว ซาลอน&กาแฟ
-เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์/กลุ่มงานพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ
       อีกทั้งในที่ประชุมยังมีการแนะนำพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้แก่ นางสาวกนกพร นิลละออ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ และนางสาวสมฤทัย นาคพรม ปฏิบัติงานด้านธุรการ       


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 01 พ.ย. 18@ 10:38:50 UTC (28 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ


    วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม
     ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 30 ต.ค. 18@ 09:18:15 UTC (34 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
364 เรื่อง (73 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader