ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควหรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 126
คำแนะนำ: 40
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

คณะแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช เข้าศึกษาดูงาน


     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน โดยรับชมวีดิทัศน์ บทบาทหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงาน และเข้าเยี่ยมชม งานการศึกษา (กศน.) งานแรกรับ แผนกเสริมสวย แผนกการช่างประดิษฐ์ แผนกอาหารและโภชนาการ รวมทั้งเยี่ยมชม ร้าน @สองแคว ซาลอน&กาแฟ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มิ.ย. 18@ 10:10:27 UTC (15 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
โครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดโป่งหม้อข้าว


     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูฝึกอาชีพ โดยมี นางโสภา พรหมเมือง พนักงานธุรการ ส 3 นางสาวนภาภรณ์ ศรีทะ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 และผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 3 ราย  ร่วมออกหน่วยโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดโป่งหม้อข้าว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมได้สาธิตการทำฟักทองการบูรหอม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้รับการคุ้มครอง

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 มิ.ย. 18@ 09:16:35 UTC (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561


     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ  ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดย นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ ได้ประชุมคณะเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 2 / 2561) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ แนวปฏิบัติในวันสำคัญของชาติ การปฏิบัติราชการที่ดีและข้าราชการที่ดี แนะนำข้าราชการใหม่และนักศึกษาฝึกงาน รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ และกลุ่มสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยกับสภาพการณ์ปัจจุบันและความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การดูแลผู้รับบริการ และการบริหารจัดการการออกปฏิบัติราชการหรือภารกิจภายนอกสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 มิ.ย. 18@ 09:12:41 UTC (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เข้าปฏิบัติงานใน สคม. บ้านสองแคว


     วันที่ 12-13 มิถุนายน  2561 องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) โดย นางภาสตรี ชมวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์อาวุโส  และนางสาวปานฝัน โมจนีย์ ผู้ช่วยงานโครงการ ลงพื้นที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการสัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนของกลุ่มผู้ใช้บริการ และเพื่อประเมินทีมสหวิชาชีพภายในสถานคุ้มครองฯ ในการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพและการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการตามการจัดการรายกรณี เพื่อให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยาเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการให้ความช่วยเหลือผ่านกิจกรรมพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กภายในองค์กร และกิจกรรมพัฒนาแผนบริการรายบุคคล (Individual care plan)

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 18@ 10:56:39 UTC (16 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
โครงการเยาวชนต้นแบบ คิดดี มีจิตสาธารณะ ครั้งที่ 4


     วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจัดโครงการ “เยาวชนต้นแบบ คิดดี มีจิตสาธารณะ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ให้กับผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 49 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยกิจกรรมให้ผู้รับการคุ้มครองพัฒนาอาคารสถานที่ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดดงกวาง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 12 มิ.ย. 18@ 10:58:11 UTC (17 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
72 เรื่อง (15 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


กฏหมายและพรบ.
บันทึกข้อตกลง 17 จ.ภาคเหนือ
บันทึกข้อตกลง 9 จ เหนือ
บันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชา
บันทึกความเข้าใจไทยลาว
พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมถภาพคนพิการ 2534
พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2522
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน 2484
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 2550
พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา 2546
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 2546
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541
พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 2539
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542
พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ 2546
พ.ร.บ. ฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก 2479
พ.ร.บ. มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) 2551
พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2546
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 14
พ.ร.บ. แรงานสัมพันธ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ภาครัฐ )
รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ภาคเอกชน )

Click here to get Adobe Acrobat Reader

กล่องความรู้