ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควหรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด



ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 130
คำแนะนำ: 52
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์



นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้รับการคุ้มครองฯ


     วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๔ เข้าจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้รับการคุ้มครอง โดยนายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๔ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับการคุ้มครอง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 06 ส.ค. 18@ 15:49:40 UTC (58 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
งาน Thailand Social Expo 2018


     วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. ให้การต้อนรับและพาเดินชมในงาน ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อแสดงศักยภาพด้านสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมวิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน เป็นงานแสดงผลงานทางสังคมและมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  ในการนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแควและคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมชมงาน โดยมีบูทที่น่าสนใจมากมายทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วน ณ ฮอลล์ ๕-๘ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
     พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแควได้รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองฯ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 03 ส.ค. 18@ 16:53:16 UTC (39 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังชาวพม. ต่อต้านการค้ามนุษย์"


     วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "รวมพลังชาว พม. ต่อต้านการค้ามนุษย์" พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด โดยนางสาวอุษณี กังวานจิตร์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ในการนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุมฯ
     โดยพลเอก อนันตพร ได้มอบนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มมาตรการเชิงป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว พร้อมทั้งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการคัดแยกผู้เสียหายระหว่างหน่วยงานโดยเคร่งครัด และคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นสำคัญ และการดำเนินงานทุกด้านมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆโดย พม. พร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 03 ส.ค. 18@ 13:33:32 UTC (52 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


     วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางญาณี เลิศไกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองฯ ของ พม. ๙ แห่ง พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และนางสาวลัดดา เบญจเตชะ อนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองตามข้อเสนอแนะในรายงาน TIP Report 2018 และชี้แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 02 ส.ค. 18@ 09:24:27 UTC (39 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


     วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 31 ก.ค. 18@ 17:45:32 UTC (52 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
254 เรื่อง (51 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader