ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควหรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 132
คำแนะนำ: 52
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


           วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน“งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒” ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ และนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พลังประชาชน องค์กรเอกชน ประชาชน  นักเรียน และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯและคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๘ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:29:03 UTC (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายฯกการค้า


       วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ๙ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ องค์ประกอบการค้ามนุษย์ ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ พัฒนาทักษะด้านเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุด บุคลากรเข้าใจความสำคัญและแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพในด้านการคัดแยกผู้เสียหายฯ และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายฯ ต่อไป ได้กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:26:44 UTC (16 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation รุ่นที่ ๑

         วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation" รุ่นที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation ด้วยโปรแกรม Power point ๒๐๑๓ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนางสาวกนกพร นิลละออ ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:21:01 UTC (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดโครงการถนนเด็กเดิน


         วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดโครงการถนนเด็กเดิน เพื่อกำหนดหัวข้อ/รูปแบบ และแนวทางจัดโครงการถนนเด็กเดิน โดยมีนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
      - บ้านพักเด็กฯ กำหนดจัดโครงการถนนเด็กเดิน ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก
      - กิจกรรม มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมการเดินรณรงค์ ๒) กิจกรรมภายในงาน และกิจกรรมการแสดงบนเวที
      - กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชน  ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑,๐๐๐ คน
      - บ้านพักเด็กฯ ขอสนับสนุนจากบ้านสองแคว ดังนี้ ๑)? การแสดงบนเวที ๑ ชุด ๒) จัดบูธของหน่วยงาน ๑ บูธ


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:13:37 UTC (12 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)


ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 06 ม.ค. 19@ 13:32:29 UTC (18 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
364 เรื่อง (73 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader