ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมศัยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ

สังคมสงเคราะห์         วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ และครูฝึกอาชีพ ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมศัยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสติภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติงานตามกระบวนกาจัดการรายกรณีที่คำนึงถึงความเปราะบางทางจิตใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้ง 8 แห่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา และฎหมาย เข้าร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพ และให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานตามบริบทของแต่ละสถานคุ้มครองฯ จัดโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งประชุมผ่านระบบ Skype ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 22 เม.ย. 20@ 18:06:05 ICT (110 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมประจำวัน

สังคมสงเคราะห์

       วันที่ 21 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสัยหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยกิจกรรมมีดังนี้
       1. กิจกรรมโยคะ เพื่อความยืดหยุ่นของร่างกายที่ดีขึ้น ป้องกันอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและลดความเครียดได้
       2. กิจกรรมประดิษฐ์โมบายจากกระดาษ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มคุณค่าของเศษวัสดุ ทำให้จิตใจจดจ่อต่อชิ้นงานที่ทำและมีสมาธิที่ดีต่อการทำงาน
       3. กิจกรรมดนตรี โดยการร้องเพลงร่วมกันของผู้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองมีความสุข เพิ่มความมั่นใจและกล้าแสดงออก ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด
        4. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อจำนวนกี่ราย วิธีการป้องกัน และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองเกิดความตระหนักรู้ และรู้จักการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี ตลอดจนมีความระมัดระวัง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตตนเองและบุคคลอื่น
        5. กิจกรรมการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมนำไปแจกจ่ายประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
        6. กิจกรรมดูหนัง ฟังเพลง เพื่อผ่อนคลาย ความตึงเครียด


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 22 เม.ย. 20@ 18:04:34 ICT (95 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมประจำวัน

สังคมสงเคราะห์


      วันที่ 20 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสัยหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคม) จังหวัดพิษณุโลก
จัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง โดยกิจกรรมมีดังนี้
      1. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อจำนวนกี่ราย วิธีการป้องกัน และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
      2. กิจกรรมการฝึกสมาธิ โดยใช้เพลงประกอบ " ดั่งดอกไม้บาน" เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครอง เกิดความสงบ ได้พักผ่อนจิตใจ มีกำลังใจ
      3. กิจกรรมทางดนตรี โดยการร้องเพลงร่วมกันของผู้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองมีความสุข เพิ่มความมั่นใจและกล้าแสดงออก ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
      4. กิจกรรมการทดสอบสมอง คุณเด่นซีกซ้าย หรือขวา เพื่อเป็นการค้นหาตัวเองว่า สมองซีกไหนที่เด่นกว่า ซ้ายหรือขวา
      5. กิจกรรมเกมกู้ระเบิด เพื่อสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ รู้จักสร้างความเป็นผู้นำให้กับตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 22 เม.ย. 20@ 18:02:10 ICT (95 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ผลิตหน้ากากอนามัย (mask) จากผ้า

พัฒนาอาชีพ


     วันที่ 20 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ และ ผู้รับการคุ้มครอง ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย (Mask)จากผ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 22 เม.ย. 20@ 18:00:25 ICT (112 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมทีม ONE HOME จังหวัดพิษณุโลก                วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวจามีกร  ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การประชุมแนวทางการปฏิบัติงการในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (zoom cloud meetings) ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยมีนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 เม.ย. 20@ 08:54:27 ICT (104 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
973 เรื่อง (195 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader