ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 151
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังชาวพม. ต่อต้านการค้ามนุษย์"


     วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "รวมพลังชาว พม. ต่อต้านการค้ามนุษย์" พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด โดยนางสาวอุษณี กังวานจิตร์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ในการนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุมฯ
     โดยพลเอก อนันตพร ได้มอบนโยบายการดำเนินงานสำคัญ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มมาตรการเชิงป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว พร้อมทั้งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการคัดแยกผู้เสียหายระหว่างหน่วยงานโดยเคร่งครัด และคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นสำคัญ และการดำเนินงานทุกด้านมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆโดย พม. พร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 03 ส.ค. 18@ 13:33:32 ICT (324 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


     วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางญาณี เลิศไกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองฯ ของ พม. ๙ แห่ง พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ และนางสาวลัดดา เบญจเตชะ อนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการนี้สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม. บ้านสองแคว และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองตามข้อเสนอแนะในรายงาน TIP Report 2018 และชี้แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 02 ส.ค. 18@ 09:24:27 ICT (328 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


     วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 31 ก.ค. 18@ 17:45:32 ICT (333 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา


     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าในส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร ๖๗ รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
     เวลา ๑๓.๐๐ น.  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก  โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๘๕ คน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงมลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ณ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว
     เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าในส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธี  พร้อมกันนี้ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕ คนร่วมกับ onehome พิษณุโลก นำคณะโดยนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หน้าเวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
     เวลาประมาณ ๑๙.๑๙ น. คณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับการคุ้มครอง  ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 30 ก.ค. 18@ 23:53:23 ICT (354 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑     วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้มีโอกาสสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญดังกล่าว  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีการทางศาสนา อาราธนาศีล การรับฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ เดินจงกรม การถวายเทียนพรรษา จำนวน ๙ วัด ได้แก่ วัดหนองไผ่ วัดท่ามะเกลือ วัดทุ่งใหญ่ วัดทุ่งอ้ายโห้ วัดคุยมะตูม วัดป่าธรรมชาติ วัดหนองหลวง วัดดงกวาง และวัดหนองนา และร่วมเวียนเทียนเจริญสติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดจันทร์ประเสริฐวนาราม (หนองไผ่) ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 27 ก.ค. 18@ 19:44:09 ICT (459 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader