ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 152
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

สคม. บ้านสองแคว ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม ร่วมกับทีม One Home


     วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวศุภศิริ ทับเขียว ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม นางสาวปิยวรรณ์ มั่นศิลป์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ และนายมังกร บูระพันธ์ ช่างฝีมือสนาม ช ๓ ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม กับทีม One Home พิษณุโลก โดยมี นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นหัวหน้าชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจ ปคม. ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ทหารจากกองพันทหารม้าที่ ๙ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนออกตรวจสถานบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ จำนวน ๑๐ แห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งผลการปฏิบัติงานไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี กระทำผิดกฎหมาย


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 10 ก.ย. 18@ 14:11:32 ICT (838 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
บ้านสองแคว เข้าร่วมโครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๑


     วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ ๙ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. คณะอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย โดยความร่วมมือทางวิชาการของภาคีเครือข่ายในเขตภาคเหนือ เครือข่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงานระดับกรมที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑๐ คน รำแสดงเปิดงานในชุดการแสดง "บายศรี สู่ขวัญ" อีกทั้งร่วมจัดบูธ ทอฝัน By พม. และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 ก.ย. 18@ 10:23:48 ICT (538 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๑


     ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา ขวัญอารีย์ นักวิชาการอิสระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ คือ นางดาวสวรรค์ สุขนาคกิจ นักพัฒนาสังคม นางสาวอังคณา ไทยเจริญ นักพัฒนาสังคม นายเศรษฐศาสตร์ ยิ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(หญิงและชาย) ครั้งที่ ๑  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครองฯ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานของสถานคุ้มครองฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งแนวทางในการดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นการอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดต่างๆ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในหน่วยงาน รวมทั้งการเยี่ยมชมหน่วยงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเติมเต็มหน่วยงานในการจัดทำมาตรฐานการประเมินตนเอง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการตรวจรับในครั้งต่อไปของสถานคุ้มครองฯ  ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 ก.ย. 18@ 10:08:39 ICT (615 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
บ้านสองแคว ร่วมงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP


      วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานจากทีม One Home โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจำหน่าย และการจัดการธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ประกอบการ ให้มีเอกลักษณ์และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดตลาด หรือพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการเป็นสินค้า OTOP ในอนาคต ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสุวิมล วัฒนาณรงค์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ๓  เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดแสดงบูธ ทอฝัน by พม.  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง  ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 05 ก.ย. 18@ 09:21:54 ICT (582 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ บ้านสองแคว


     วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์บ้านสองแคว "สองแควเกมส์" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงาน One Home ตลอดจนผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเองเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยนางสาวจิดาภา มีสิน หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่มีโรคภัย มีสภาพจิตใจที่ดี  เกิดความผ่อนคลาย ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีระหว่างผู้รับการคุ้มครองกับผู้รับการคุ้มครอง และผู้รับการคุ้มครองกับเจ้าหน้าที่  และที่สำคัญที่สุด คือ การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกีฬาสีสานสัมพันธ์บ้านสองแคว "สองแควเกมส์" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาต่างๆ และการประกวดกองเชียร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ก.ย. 18@ 15:33:05 ICT (545 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
933 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader