ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 145
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงาน


     วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก
     ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ การเข้าร่วมงานรัฐพิธี หัวหน้าส่วนราชการต้องเข้าร่วมงานรัฐพิธีด้วยตนเอง งานจิตอาสา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้น และการแต่งกายชุดจิตอาสา ให้แต่งเฉพาะเข้าร่วมงานและการออกไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เท่านั้น การเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วม การบริหารจัดการงบประมาณ ทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลและเร่งการเบิกจ่ายตามกำหนดเวลา ภายใน ๒ สัปดาห์ต้องลงงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดให้แล้วเสร็จ และทุกหน่วยงานต้องมี Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งยังมีการลาไปปฎิบัติราชการของนายบำรุง รื่นบรรเทิง รอง ผวจ.พิษณุโลก ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผวจ.ลพบุรี นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผวจ.หนองบัวลำภู และนายธฤต สำราญเวทย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผวจ.สมุทรปราการ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 02 ต.ค. 18@ 11:08:57 ICT (445 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
สคม. บ้านสองแควร่วมงานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์สาขาที่ ๓๙


     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ ๓๙ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสมาน พลอยประดับ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ณ สถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ ๓๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ ร่วมให้การต้อนรับ  และร่วมพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 01 ต.ค. 18@ 09:33:46 ICT (507 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑


     วันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมคณะเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑) โดยระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ การเป็นข้าราชการที่ดีของ พม. การตรวจมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ การเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ ของนางสาวสุมาลี จุมพุก การได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ของนางสาวกัญญาณี สุขสำราญ อีกทั้งในการประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานจากฝ่ายต่างๆ และการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 28 ก.ย. 18@ 16:27:38 ICT (503 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑


     วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้ ๑) หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับประชาชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ๔- ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำน่าน  ๒) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นโครงการสำคัญและมีความล่าช้า ถูกดึงงบประมาณกลับ ซึ่ง นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคลังจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงปัญหา โดยขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงนาม และงบประมาณในปีต่อไปการใช้จ่ายงบประมาณต้องวางแผนและเร่งรัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และในวันเดียวกันนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  เพื่อขอบพระคุณที่ท่านได้สนับสนุนภารกิจของสถานคุ้มครองฯ พร้อมขอพรก่อนที่ท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์  เพื่อขอบพระคุณที่ท่านได้สนับสนุนภารกิจของสถานคุ้มครองฯ พร้อมขอพรก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ก.ย. 18@ 10:06:03 ICT (500 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการตรวจราชการตามภารกิจกระทรวง พม.


     วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการตรวจราชการตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ นางสาววันดี ตรียศสิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 16:02:48 ICT (502 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
936 เรื่อง (188 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader