ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 151
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ฯ


     วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  เป็นประธานในการประชุม สถานคุ้มครองฯ มอบหมายให้กลุ่มสังคสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 21 พ.ย. 18@ 09:07:15 ICT (421 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
นำผู้รับการคุ้มครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศภาคเรียนที่ ๒


      วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้งานการศึกษา (กศน.)โดย นางสาวพรรณทิพา เพชรบูรณ์ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม(งานการศึกษา) นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑ คน  ซึ่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรับมอบใบประกาศนียบัตรณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 21 พ.ย. 18@ 09:02:10 ICT (441 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


        วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนางปัทมา อินทร์ชู เป็นประธานในการประชุม  ทั้งนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
        ๑.พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและวงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของหน่วยงาน One home จังหวัดพิษณุโลก
        ๒.จะจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกวันอังคาร ในสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของแต่ละเดือน


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 พ.ย. 18@ 10:31:15 ICT (414 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม


    วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม ของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ การบรรยายในหัวข้อ
          -แนวคิดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบต่อสังคม วิทยากร อาจารย์ปาณัสม์ นพเก้าเกศกุล
          - ประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการลดผลกระทบทางลบต่อสังคม
ทั้งนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางวาสนา สุขทรัพย์ พนักงานธุรการ ส ๓ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 20 พ.ย. 18@ 10:29:08 ICT (399 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่อำเภอบางระกำ (โต๊ะข่าว)


     วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่อำเภอบางระกำ(โต๊ะข่าว)​  ทั้งนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)​ จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด​ ตามนโยบาย"พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด ๒๕๖๒" ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมอำเภอบางระกำ ชั้น ๒

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 19 พ.ย. 18@ 08:53:54 ICT (387 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader