ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ผู้อำนวยการ สถานคุ้มครองฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ สวท. พิษณุโลก


       วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกโดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุ สวท. พิษณุโลก เอฟเอ็ม ๙๔.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณพัชรินทร์ จันทรานนท์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ โดยมีประเด็นการให้สัมภาษณ์ ดังนี้
        * บทบาทภารกิจ หน้าที่และกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน
        * กระบวนการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้รับการคุ้มครอง
        * การฝึกอาชีพภายในสถานคุ้มครองฯ และส่งเสริมการมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับผู้รับฯ
        * รายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับฯ
        * รายละเอียดการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ (ได้แก่ เค้กส้ม เค้กช็อกโกแลต คุกกี้กล้วยตาก) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 02 ม.ค. 19@ 08:58:34 ICT (238 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษ


        วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม
        ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 02 ม.ค. 19@ 08:55:40 ICT (241 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑


         วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
        ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 13:11:59 ICT (215 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
สคม.บ้านสองแคว จัดบูธประชาสัมพันธ์ เปิดรับออเดอร์ในการผลิตและจำหน่ายขนมเบเกอรี่

     วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จัดบูธประชาสัมพันธ์ เปิดรับออเดอร์ในการผลิตและจำหน่ายขนมเบเกอรี่ (เค้กส้ม เค้กช็อกโกแลคหน้านิ่ม  และคุกกี้กล้วยตาก ) ช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาศักยภาพผู้รับการคุ้มครอง ให้สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นกุลสตรีที่ดีพร้อม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความภูมิใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม และไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายอีก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 13:08:57 ICT (235 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ให้ประชาชน”ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑


       วันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ อำเภอบางระกำ จัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ให้ประชาชน”ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในกิจกรรม
        ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางโสภา  พรหมเมือง พนักงานธุรการ ส ๓ น.ส.ขวัญกมล ธัญญะ นักสังคมสงเคราะห์นางละอองดาว  พุทธจักร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๓ และน.ส.สมฤทัย  นาคพรม ปฏิบัติงานด้านธุรการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อออกหน่วยบริการประชาชน โดยบริการตัดผม/ซอยผม จัดแต่งทรงผม  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ใช้บริการ และเล่นเกมส์ทายบัตรภาพการค้ามนุษย์อีกทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และมอบถุงยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 13:06:08 ICT (239 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
980 เรื่อง (196 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader