ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 151
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

สถานคุ้มครองฯ บ้านนารีสวัสดิ์ ขอรับตัวผู้รับการคุ้มครองฯ กลับ      วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมาได้ขอรับตัวผู้รับการคุ้มครองที่นำฝากเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก กลับเข้ารับการคุ้มครองต่อ  พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือวางแนวทางการช่วยเหลือในกระบวนการส่งกลับคืนสู่สังคมของผู้รับการคุ้มครองร่วมกัน และได้ส่งมอบสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย แก่ผู้รับการคุ้มครอง

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ธ.ค. 18@ 09:01:34 ICT (325 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก


     วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ธ.ค. 18@ 08:57:56 ICT (292 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การบูรณาการขับเคลื่อนแผนด้านสังคมระดับพื้นที่ของกระทรว


        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การบูรณาการขับเคลื่อนแผนด้านสังคมระดับพื้นที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้มนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก และนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงในปี ๒๕๖๒”และการชี้แจง “กรอบทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของระดับกรม ปี ๒๕๖๒” โดยผู้แทนทั้ง ๕ กรม คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 29 พ.ย. 18@ 08:43:36 ICT (404 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
เตรียมพร้อมร่างกายสำหรับกิจกรรมวิ่ง ในงานประเพณี "ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหม


        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพ คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ณ อาคารพยาบาล  เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายสำหรับกิจกรรมวิ่ง ในงานประเพณี "ไหว้หลวงพ่ออินทร์
กินปลา ชมหมาบางแก้ว" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  พร้อมกันนี้ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ณ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 29 พ.ย. 18@ 08:39:39 ICT (377 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑


             วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับวาระในที่ประชุม ประกอบด้วย
         - เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ได้แก่ การเป็นข้าราชการที่ดีของ พม. (ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่ทุจริต และหลักครองตน ครองคน ครองงาน)/การขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม/กิจกรรม FUN RUN
         - เรื่องพิจารณา ได้แก่
                 ๑. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม ประจำปี ๒๕๖๒
                 ๒. กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ (การจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้รับฯ /การส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในช่วงปีใหม่/การปรับรูปแบบของร้าน @สองแควบิวตี้&ซาลอน/)
        - เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์/กลุ่มงานพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ
      ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีการร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นางกนกวรรณ ศรีประถม เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 29 พ.ย. 18@ 08:36:27 ICT (416 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader