ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 137
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

งานประเพณี "ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว"

 
        วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อำเภอบางระกำจัดงานประเพณี "ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว" และกิจกรรมออกร้าน "กาชาด พาโชค" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานโดยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ชมรมรัฐวิสาหกิจอำเภอบางระกำเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
       ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๗ คน ร่วมงานดังกล่าว และร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับ


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ธ.ค. 18@ 09:09:28 ICT (172 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๒ จัดอบรมหลักสูตรผลิตอินทรีย์


    วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๒ จัดอบรมหลักสูตรผลิตอินทรีย์ บรรยายให้ความรู้เรื่องมาตราฐานการผลิตพืชอินทรีย์ที่สอดคล้องกับตลาด การให้ความรู้เรื่องโรคพืชผักที่เกิดจากเชื้อราและการป้องกันกำจัด การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๐ คนเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ธ.ค. 18@ 09:05:40 ICT (138 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
สถานคุ้มครองฯ บ้านนารีสวัสดิ์ ขอรับตัวผู้รับการคุ้มครองฯ กลับ      วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมาได้ขอรับตัวผู้รับการคุ้มครองที่นำฝากเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก กลับเข้ารับการคุ้มครองต่อ  พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือวางแนวทางการช่วยเหลือในกระบวนการส่งกลับคืนสู่สังคมของผู้รับการคุ้มครองร่วมกัน และได้ส่งมอบสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย แก่ผู้รับการคุ้มครอง

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ธ.ค. 18@ 09:01:34 ICT (148 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก


     วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ธ.ค. 18@ 08:57:56 ICT (129 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การบูรณาการขับเคลื่อนแผนด้านสังคมระดับพื้นที่ของกระทรว


        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การบูรณาการขับเคลื่อนแผนด้านสังคมระดับพื้นที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้มนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก และนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงในปี ๒๕๖๒”และการชี้แจง “กรอบทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของระดับกรม ปี ๒๕๖๒” โดยผู้แทนทั้ง ๕ กรม คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 29 พ.ย. 18@ 08:43:36 ICT (218 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader