ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 145
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"


      วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางพิมพ์พรรณ อาบเงิน พนักงานพัสดุ ส๔ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement:e-GP)(ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ e~GP รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:07:10 ICT (218 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เสียหายฯ ในการทำงานภายในสถานคุ้มครองฯ


        วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์และกลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เสียหายฯ ในการทำงานภายในสถานคุ้มครองฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในด้านค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เสียหายฯ มี ๓ ตำแหน่งได้แก่ ผู้ช่วยแม่ครัว ผู้ช่วยคนสวน  ผู้ช่วยคนสวน ในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:02:15 ICT (198 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมและมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


      วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  พร้อมการเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “พม. เติมสุขทั่วไทย ๒๕๖๒” (Fill with Happiness)
    ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องราชา บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 09:47:32 ICT (210 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน (M-Society Zero Tolerance)


      วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)” ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ  เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ณ บริเวณลานพระประชาบดี


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 09:44:38 ICT (257 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ มอบสิ่งของบริจาคแก่สำนักงานเหล่ากาชาด เนื่องในวันรวม


      วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบสิ่งของบริจาคแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดพิษณุโลก เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปเป็นของรางวัลในการออกร้าน กาชาดพาโชค ในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 09:42:12 ICT (233 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
936 เรื่อง (188 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader