ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

องค์กร life international เข้าเยี่ยมผู้รับการคุ้มครอง


      วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์กร life international ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวร่วมกับสำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมผู้รับการคุ้มครองจำนวน ๔ คน พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าในกระบวนการช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์และทางกฏหมายกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 19 พ.ย. 18@ 08:49:40 ICT (264 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและ ปรามปรามการค้ามนุษย์


       วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ โดยใช้กลไกลคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด จัดขึ้นโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อชี้แจงแนวทาง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายการจากค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมมนต์เมือง รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ย. 18@ 09:11:31 ICT (216 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)


        วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทำกิจกรรมขององค์การช่วยเหลือเด็ก(Save the Children)ใสถานคุ้มครองฯ  และร่วมสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทบทวนนโยบายคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครอง ฯ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับผู้รับการคุ้มครอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ย. 18@ 09:09:06 ICT (224 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง


        วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ    นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกรกนก ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เพื่อเพิ่มความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจและการฟื้นฟูอำนาจภายใน ทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและผู้ใช้บริการได้ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ย. 18@ 09:06:05 ICT (260 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กาชาดจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการโครงการออกตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่


       วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการโครงการ"กาชาดห่วงใย ให้ความสนใจผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และเด็ก ผู้ยากไร้ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในจังหวัดพิษณุโลก " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ๙ อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอบางระกำ นำทีมโดยนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  และนายอัครโชค  สุวรรณทอง  นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดังกล่าวนายกเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 15 พ.ย. 18@ 08:38:55 ICT (218 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
905 เรื่อง (181 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader