ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 151
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA)


        วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA) จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการฝึกอบรมของผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับและนำไปใช้ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย จากการไปฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตรThailand Japan Workshop on Combatting Trafficking in Persons และการประชุมเพื่อแนะนำคู่มือการส่งกลับประเทศและการคืนสู่สังคมและหนังสือคู่มือยินดีต้อนรับกลับบ้าน ซึ่งมีนางญาณี เลิศไกร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปกค. ประชาสัมพันธ์และแนะนำคู่มือดังกล่าว ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:09:03 ICT (297 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"


      วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางพิมพ์พรรณ อาบเงิน พนักงานพัสดุ ส๔ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement:e-GP)(ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ e~GP รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:07:10 ICT (273 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เสียหายฯ ในการทำงานภายในสถานคุ้มครองฯ


        วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์และกลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เสียหายฯ ในการทำงานภายในสถานคุ้มครองฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในด้านค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เสียหายฯ มี ๓ ตำแหน่งได้แก่ ผู้ช่วยแม่ครัว ผู้ช่วยคนสวน  ผู้ช่วยคนสวน ในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:02:15 ICT (253 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมและมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


      วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  พร้อมการเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “พม. เติมสุขทั่วไทย ๒๕๖๒” (Fill with Happiness)
    ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องราชา บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 09:47:32 ICT (264 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน (M-Society Zero Tolerance)


      วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)” ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ  เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ณ บริเวณลานพระประชาบดี


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ธ.ค. 18@ 09:44:38 ICT (312 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader