ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation รุ่นที่ ๑

         วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation" รุ่นที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบ Presentation ด้วยโปรแกรม Power point ๒๐๑๓ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนางสาวกนกพร นิลละออ ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:21:01 ICT (176 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดโครงการถนนเด็กเดิน


         วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดโครงการถนนเด็กเดิน เพื่อกำหนดหัวข้อ/รูปแบบ และแนวทางจัดโครงการถนนเด็กเดิน โดยมีนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
      - บ้านพักเด็กฯ กำหนดจัดโครงการถนนเด็กเดิน ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก
      - กิจกรรม มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมการเดินรณรงค์ ๒) กิจกรรมภายในงาน และกิจกรรมการแสดงบนเวที
      - กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชน  ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑,๐๐๐ คน
      - บ้านพักเด็กฯ ขอสนับสนุนจากบ้านสองแคว ดังนี้ ๑)? การแสดงบนเวที ๑ ชุด ๒) จัดบูธของหน่วยงาน ๑ บูธ


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 14 ม.ค. 19@ 09:13:37 ICT (159 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)


ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 06 ม.ค. 19@ 13:32:29 ICT (316 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)


      วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก มอบให้กลุ่มสังคมสงเคราะห์ โดย นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวศุภศิริ ทับเขียว ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และนางสาวนันทิญา อินทุวัน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) คือ นายจารึก ยุคุณธร Program Officer และ นายยาซุชิ วาดะ ผู้ประสานงานหน่วยอาสาสมัครญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยในเรื่องการรับอาสาสมัครJICA เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานคุ้มครองฯ
        - แนะนำบทบาทภารกิจของสถานคุ้มครองฯ
        - บทบาทภารกิจของอาสาสมัครJICA
        - หารือแนวทางการทำงานร่วมกัน
        - พาเยี่ยมชมพื้นที่ห้องแรกรับ แผนกฝึกอาชีพ บ้านพัก และร้าน@สองแคว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 02 ม.ค. 19@ 09:19:43 ICT (204 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน สมเด็จพระเจ้าตา

       วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เนื่องในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี  ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี โดยมีพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธี  พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พลังประชาชน  องค์กรเอกชน    ประชาชน  นักเรียน และนักศึกษาร่วมพิธี  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  วัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
       ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๗ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 02 ม.ค. 19@ 09:17:25 ICT (191 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
927 เรื่อง (186 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader