ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ผู้อำนวยการฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการคุ้มครอง


       วันที่ 13 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักด์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่งานพยาบาล  และนักจิตวิทยา เยี่ยมผู้รับการคุ้มครองเพื่อเฝ้าดูอาการ ที่เข้ารับการรักษาภาวะเครียด ที่ รพ.บางระกำ พร้อมทั้งให้กำลังใจก่อนพบแพทย์เจ้าของไข้เพื่อประสานส่งต่อไปยัง รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ ตามกระบวนการต่อไป

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:44:59 ICT (216 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
สคม.บ้านสองแควฯ รับคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ ชาวเมียนมา จาก พมจ.แพร่


      วันที่ 13 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักด์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก ได้รับการประสานส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นหญิงชาวเมียนมา จำนวน 15 คน ผู้ติดตามเป็นเด็กชาย อายุ 1 ปี และเด็กชาย อายุ 3 เดือน ตามลำดับ จำนวน 2 คน รวมผู้เสียหายฯ จำนวน 17 คน จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ โดย จนท.จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นผู้นำส่ง ทั้งนี้ จนท.สคม.บ้านสองแควฯ ได้ตรวจสอบเอกสารประจำตัว ทรัพย์สินส่วนตัว พร้อมสอบข้อเท็จจริงผู้เสียหายฯ ผ่านล่ามแปลภาษา เพื่อเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ต่อไป   

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:43:46 ICT (251 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
นักจิตวิทยาประเมินทดสอบ IQ/EQ ผู้รับการคุ้มครอง


         กลุ่มสังคมสงเคราะห์ โดยนักจิตวิทยา ประเมินความสามารถทางสติปัญญา (IQ)และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 6 คน เพื่อพิจารณาการให้ความดูแลที่เหมาะสมต่อไป

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:40:46 ICT (245 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการต่อต้าน การค้ามนุษย์ เพื่อก้าวสู่สากล


         วันที่ 12 มีนาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อก้าวสู่สากล โดยมีนายนนทศิริ บูรณศิริ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้และอดีตรองอธิบดีกรมพิธีการทูต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พิธีการทูตและมารยาทสากล มารยาทบนโต๊ะอาหารและการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รูปแบบและขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงรับรองและมารยาทในการเข้าร่วม และการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม ณ โรงแรมมณเฑียรสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:39:33 ICT (271 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน


        วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ณ สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก โดยมี นายธนกฤต ทองผิว นักจัดกาารงานทั่วไปปฎิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคม.บ้านสองแคว ให้การต้อนรับ โดยกลุ่มสังคมสงเคราะห์และกลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพฯ การบำบัดฟื้นฟูการฝึกอาชีพ เยี่ยมชมร้าน@สองแควซาลอน&กาแฟและผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม.

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 20 มี.ค. 19@ 09:37:22 ICT (230 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
971 เรื่อง (195 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader