ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ฯ


      วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง " รุ่นที่ ๑  "หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ" ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมทักษะอาชีพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมฯ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐาน และแรงงานผิดกฎหมาย ลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:27:03 ICT (250 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมกิจกรรม

           วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ คน  เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำฯ โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ คลองแห่งที่ ๒ บริเวณคลองยมราช บ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:24:52 ICT (270 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ร่วมโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”


       วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ คน ร่วมโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” โดยมี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และมีนายกิตติธัช ลักษมีวิภาส ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณสวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมถนนเด็กเดินฯ พร้อมทั้งออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และบริการข้าวไข่เจียวแก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:20:13 ICT (261 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ศึกษาดูงาน ณ กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย


        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๔ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย โดย พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป บทบาทภารกิจหน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และสถิติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งดูงาน ณ ศูนย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมี ร.ต.อ.สุภัทรชัย ศิริธรรม แนะนำการปฎิบัติหน้าที่ในด้านการคัดกรองบุคคล กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีเครื่องตรวจพาสปร์อต ตรวจจับใบหน้าที่ได้การสนันสนุนจาก IOM เพื่อสกัดกั้น ป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:18:26 ICT (257 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และเส้นทางการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย


      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๔ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โดยมี นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสุพรรษา รัตนติสร้อย นักพัฒนาสังคม ได้บรรยายสรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่เส้นทางการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและพื้นที่ติดต่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามลำน้ำโขงซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมฯทำงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับทีม one home จังหวัดหนองคายแบบบูรณาการในการสกัดกั้น และคัดกรองบุคคลก่อนเข้าในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:16:34 ICT (266 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
927 เรื่อง (186 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader