ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดบริการการฝึกอาชีพแก่สตรีในพื้นที่ภาคเหนือ        วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดบริการการฝึกอาชีพแก่สตรีในพื้นที่ภาคเหนือ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการจัดบริการการฝึกอาชีพ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองโดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการคุ้มครองให้ได้รับบริการอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถจังหวัดลำพูน


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:09:37 ICT (170 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
      วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกและคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (หญิงและชาย) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  โดยสถานคุ้มครองฯ ได้รับมอบนโยบายและประชุมหารือเพื่อแนวทางการขับเคลื่อนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเดอะเกรซรีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:07:22 ICT (172 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมทีมสหวิชาชีพการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ จังหวัดเชีย


      วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ คน จัดประชุมทีมสหวิชาชีพการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานNGO ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค ๕, มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล, มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางร่วมกันในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมก่อนส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม โดยได้ประชุมหารือร่วมกันในด้านกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือภายในสถานคุ้มครองฯ กระบวนการด้านกฎหมายและการดำเนินคดี แนวทางการช่วยเหลือเมื่อการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งวางแนวทางการติดตามประเมินผลร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทาง Video Conference เพื่อร่วมกันประเมินความสำเร็จของกระบวนการช่วยเหลือว่าผู้เสียหายเมื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมแล้ว สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ พร้อมทั้งสามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายอีก อีกทั้งการจัดประชุมดังกล่าวนั้นเป็นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ในการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เสียหายในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 22 ก.พ. 19@ 12:02:14 ICT (153 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป


           วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางกุสุมา พนอนุอุดมสุข เลาขานุการกรมและนางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ห้อง (War room) ในการนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนางวาสนา สุขทรัพย์ พนักงานธุรการ ส๓ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 22 ก.พ. 19@ 11:58:43 ICT (194 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น


       วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น โดยนางสาวศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และกล่าวปราศรัยโดย Mr. Masato  Koinuma  ผู้แทนอาวุโส JICA แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ
     สถานคุ้มครองฯ มอบหมายให้นางโสภา พรหมเมือง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส๓ และนายยัน หมอกมี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 22 ก.พ. 19@ 11:54:51 ICT (200 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
927 เรื่อง (186 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader