ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 138
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้คู่มือการคืนสู่สังคมสำหรับผู้เสียหายจากการ     วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและวงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของหน่วยงาน one home พิษณุโลก
  พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พม.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นการบริการจัดการองค์กรของหน่วยงานที่มีภารกิจประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายของ พม.กระบวนการรับ - ส่ง กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกำหนดการมาตรวจเยี่ยม วันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:54:12 ICT (140 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
แนะนำอาสาสมัครญี่ปุ่นต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และพัฒนาสังคมและความมั่นค

       วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม) ได้ให้โอกาส นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก นำนางสาวซากูระ ยามาโมโตะ อาสาสมัครญี่ปุ่น เข้าพบเพื่อแนะนำตัว การมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ  และ ได้เข้าพบนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับฟังนโยบาย แนวทางการทำงานของทีมOne Home จังหวัดพิษณุโลก  และเข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)
  

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:52:13 ICT (139 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
กิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


     วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ คน  เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำฯ โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ คลองแห่งที่ ๓ คลองคูณ บ้านคลองคูณ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:47:17 ICT (147 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ร่วมงานวันปกรณ์ ๖๒ และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
        วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ คน ร่วมงานวันปกรณ์ ๖๒ และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมยินดีและยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้
     ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ แด่นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสรับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นนักสังคมสงเคราะห์ผู้สร้างผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:38:02 ICT (137 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และ สคม. จังหวัดปทุมธาน    วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)? จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ คน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและเทคนิควิธีการในการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการคุ้มครอง และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่รองรับสำหรับกลุ่มเป้าหมายในการรับการคุ้มครอง โดยมีนายราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี
     จากนั้นคณะได้เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือภายในสถานคุ้มครองฯ กระบวนการด้านกฎหมายและการดำเนินคดี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายฤภวัฒน์ โพธิ์น้อย ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกันนี้คณะได้เยี่ยมชมสถานที่รองรับสำหรับผู้เสียหายที่เข้ารับการคุ้มครองเป็นครอบครัว "บ้านครอบครัว" ที่จัดขึ้นในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานีผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 26 ก.พ. 19@ 10:27:38 ICT (160 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader