ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 134
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ


          วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโดยมีนายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายการจากค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)และนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมซึ่งมีรายละเอียดการประชุมดังนึ้ 
        - การมอบรางวัลบริหารจัดการขยะ ซึ่ง อบต.หนองกุลาได้รับคัดเลือกรางวัลชมเชย
        - การขับเคลื่อนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒
        - งานประเพณี”ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว”
        - การปลอดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 05 พ.ย. 18@ 10:01:35 UTC (80 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมหารือถึงกระบวนการส่งผู้รับการคุ้มครองสัญชาติลาวกลับภูมิลำเนา


    วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์        (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกลุ่มสังคมสงเคราะห์ ได้ประชุมหารือถึงกระบวนการส่งผู้รับการคุ้มครองสัญชาติลาว จำนวน ๔ คน กลับภูมิลำเนา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งจะเดินทางในวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑ และดำเนินการส่งกลับ ณ ด่านสะพานมิตรภาพชายแดนไทย -ลาว จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งอธิบายถึงกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลกับผู้รับการคุ้มครอง ทั้ง ๔ ราย


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 05 พ.ย. 18@ 09:58:08 UTC (70 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเพื่อติดตามแผนการก่อหนี้ผูกพันและแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ


     วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเพื่อติดตามแผนการก่อหนี้ผูกพันและแผนการเบิกจ่าย   งบลงทุนของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดโดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ซึ่งนายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (ห้อง๗๔๑) ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 02 พ.ย. 18@ 09:05:30 UTC (88 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑


              วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก
โดยนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  นายประเสริฐ จันทร์กอโต ช่างไฟฟ้า ช ๔  นางสาวณัฐชยา อ่ำมาก ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  นางสาวศุภศิริ ทับเขียว ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกที่ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ดำเนินการออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ
บางระกำ เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 02 พ.ย. 18@ 09:00:51 UTC (85 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การต้อนรับนางสาววารุณีย์ บุญคง และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษา ดูงาน


             วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับนางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษา ดูงาน กระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 02 พ.ย. 18@ 08:50:51 UTC (70 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
751 เรื่อง (151 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader