ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

พิธีซักซ้อมเสมือนจริงพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์


        วันที่ 4 เมษายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน ร่วมการซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการซักซ้อม ณ สระสองห้อง ภายในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์  ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562  ทั้งนี้มีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ จิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมในพิธี ประมาณ 10,000 คน พร้อมกันนี้ได้มีการจัดซ้อมขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสองห้องเพื่อไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 เม.ย. 19@ 10:16:51 ICT (216 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี"


        วันที่ 3 เมษายน 2562 กองก่อต้านการค้ามนุษย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี" ตามระเบียบและแนวทางของสำนักงบประมาณในวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562  ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 -  แนวทางการจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายพนม แฝงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4 
 - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยนายพูนพัฒน์ ขันธาโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 เม.ย. 19@ 10:14:42 ICT (208 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ เข้าศึกษาดูงาน


        วันที่ 3 เมษายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รับคณะนักศึกษาฝึกงาน และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน จากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยได้นำเสนอกระบวนการ บทบาทภารกิจของสถานคุ้มครองฯ พร้อมทั้งนำคณะเข้าเยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์ @สองแคว & ซาลอน ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ในการฝึกทักษะด้านอาชีพ ในรูปแบบของการให้บริการเสริมความงาม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้รับการคุ้มครองใน Brand "ทอฝัน By พม." ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 เม.ย. 19@ 10:11:53 ICT (202 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


         วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มสังคมสงเคราะห์ จัดการประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 โดยมีนายดำเนิน บุญมาก อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก และทีมสหวิชาชีพจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักกฏหมาย และนักจิตวิทยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติเมียนมา จำนวน 14 ราย และผู้เสียหายฯ สัญชาติไทย จำนวน 1 ราย ซึ่งนำส่งโดยหน่วยงานจังหวัดแพร่โดยผ่านล่ามแปลภาษาเมียนมา ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนล่ามแปลภาษากับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 เม.ย. 19@ 10:09:37 ICT (186 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
กิจกรรม "พิษณุโลกเปิดโลกการอ่านสืบสานวัฒนธรรมไทย"


     วันที่ 2 เมษายน2562 สคม.บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสาวพรรณทิพา  เพชรบูรณ์ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (งานการศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม "พิษณุโลกเปิดโลกการอ่านสืบสานวัฒนธรรมไทย" เพื่อส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก มีพฤติกรรมรักการอ่านในชีวิตประจำวัน ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน นิทรรศการรถหนังสือโมบายเคลื่อนที่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือและบริจาคหนังสือ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 17 เม.ย. 19@ 10:01:41 ICT (189 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
927 เรื่อง (186 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader