ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 133
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ในการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอัมพร เหลืองน้อย อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการบังคับคดี ๓  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมทั้งบรรยายในเรื่อง ระเบียบกฎหมายแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีค้ามนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง พร้อมด้วย นางสาวยุวดี  คล้ายสาหร่าย นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม เอกสาร ขั้นตอน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบังคับคดี  และนายทนงศักดิ์ มหากุศล บรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการบังคับคดีในคดีค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 20 ก.ย. 18@ 15:55:22 UTC (70 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว. พม. ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง


     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งประชุมทีม One Home จังหวัดพิษณุโลก โดยรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการขับเคลื่อนงาน พม.ในพื้นที่ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งในโอกาสนี้ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนพอเพียง ซึ่งเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาต่อยอด ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพให้กับผู้รับบริการ ซึ่งมีทั้งคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ผ่านการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ฝึกทำกระเป๋าไวนิล ฝึกงานประดิษฐ์กรรม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน เป็นต้น ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ ร่วมประชุมทีม One Home จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานคุ้มครองฯ และรับแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ย. 18@ 09:40:06 UTC (108 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุ


     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก “ย้อนวันวาน สำราญเมืองสองแคว” พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้งานมหกรรมสมัชชาเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก "ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว" มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังผู้สูงอายุให้สามารถพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านสุขภาพ กีฬา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง” ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ๙ อำเภอ และของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดพิษณุโลก นิทรรศการเทศบาลตำบลหัวรอ  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ๙ อำเภอ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ   ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ  และร่วมจัดบูธ ทอฝัน by พม. และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครองฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ย. 18@ 09:29:10 UTC (110 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่


     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ โดยมี นางโสภา พรหมเมือง พนักงานธุรการ ส ๓   นางละอองดาว พุทธจักร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๓ และผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑๑ ราย  ร่วมออกหน่วยโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมได้บริการตัดผม ซอยผม จัดแต่งทรงผม ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ย. 18@ 09:12:32 UTC (62 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑


     วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" โดยมีนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก ระดับดี ประจำปี 2561 และการจัดนิทรรศการผลงานด้านเด็กและเยาวชน

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ย. 18@ 08:50:07 UTC (84 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
664 เรื่อง (133 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader