ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ประชุมทีม One home จังหวัดพิษณุโลก

สังคมสงเคราะห์            วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวจิดาภา  มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ONE HOME เพื่อวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางศิรทิพย์  ภาศรีสมบัติ เป็นประธานในการปรุชม ณ ห้องประชุมสำนักงาน พมจ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 10:29:13 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ

สังคมสงเคราะห์

        
             วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ดังกล่าว โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 10:24:32 ICT (21 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนองานวิจัย

สังคมสงเคราะห์

           วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรกนก  ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวสุชัชญา  ดาศักดิ์ ปฏิบัติงานด้านนิติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนองานวิจัย เรื่อง “การนำระยะฟื้นฟูและทบทวนไต่ตรอง (Reflection Period) มาใช้คุ้มครองบุคคลทีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กรณีเด็กต่างชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการคุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย โดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กต่างชาติ กับการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีค้ามนุษย์ โดยมี นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมซิกม่า (Sigma Room) ชั้น 6 โรงแรมพลูแทน (รางน้ำ) ถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 10:21:54 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุม ทีม พม. One home จังหวัดพิษณุโลก

สังคมสงเคราะห์


            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุม ทีม พม. ONE HOME จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมบ้านสวนดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 10:19:40 ICT (15 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
รมว.พม. ลงพื้นที่พบปะราษฎร และปล่อย "รถรัฐบาลสัญจร"

พัฒนาอาชีพ

              วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  เวลา 16.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้ลงพื้นที่พบปะราษฎร และปล่อย "รถรัฐบาลสัญจร" เพื่อให้บริการต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆ ในการนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตลอดจนคณะผู้บริหารส่วนกลาง และ One Home พม.ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ แผนกอาหารและโภชนาการ ได้นำการทำขนมจีบ-น้ำใบเตย ออกบริการประชาชน พร้อมจัดแสดงสินค้า ทอฝัน by พม. ณ วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 พ.ย. 20@ 10:16:52 ICT (17 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
973 เรื่อง (195 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader