ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควหรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 129
คำแนะนำ: 48
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ


     วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 รุ่นๆละ 100 คน ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมวังแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบ ภัยอันตราย สถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันและวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงวิธีการขอความช่วยเหลือกรณีที่พบหรือประสบเหตุ สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ และเกิดความเข้าใจในการไปเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ก.ค. 18@ 19:58:57 UTC (19 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน


     วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสังคมสงเคราะห์ โดยมีผู้รับการคุ้มครองจำนวน 84 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในอาเซียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในอาเซียน มรดกทางวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน และการแต่งกายชุดประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน เรื่องการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านของประเทศสมาชิกอาเซียน(กิจกรรมกลุ่ม) โดย นายวราวุฒิ สายเปลี่ยน ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอวังทอง และนายสุนทร พรมเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 ก.ค. 18@ 10:06:49 UTC (30 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองฯ กลุ่มเป้าหมาย

    

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยากลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสังคมสงเคราะห์ โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการคุ้มครอง จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยากลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและผู้รับการคุ้มครอง ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยาด้านสภาวะอารมณ์และจิตใจโดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้คำปรึกษาผ่านกระบวนการจิตวิทยาแก่ผู้รับการคุ้มครองรายกลุ่มและรายบุคคล การให้ความรู้และเพิ่มทักษะการให้คำปรึกษาแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน (กระบวนการกลุ่ม) และรับฟังการบรรยายการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้านการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยากลุ่มเป้าหมาย โดย ผศ. พันตรีหญิง ดร. พนมพร  พุ่มจันทร์ ผศ. ดร. อรพิน สถิรมน และอาจารย์ ดร. เอื้ออนุช  ถนอมวงษ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 ก.ค. 18@ 18:19:32 UTC (37 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
เจ้าหน้าที่บ้านสองแคว ร่วมจัดตกแต่งสถานที่เพื่อประดับพระฉายาลักษณ์


     วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 พ.ต.อ.ศราวุธ  ภมรกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเอง อำเภอบางระกำ ประสานขอความร่วมมือจาก สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังพิษณุโลก โดยมี นางสุวิมล วัฒนาณรงค์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ เข้าร่วมจัดตกแต่งสถานที่เพื่อประดับพระฉายาลักษณ์ภายในสถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทั้งนี้ สภ.นิคมสร้างตนเอง ได้ส่งสายตรวจมาดูแลความปลอดภัยภายในสถานคุ้มครองฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และทั้งสองหน่วยงานได้มีความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอบางระกำ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อย่างใกล้ชิดด้วยดีเสมอมา


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 12 ก.ค. 18@ 18:08:43 UTC (23 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ"


     วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์  ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายนครินทร์ เข็มทอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สสว.9 (อุตรดิตถ์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมสร้างตนเอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สคม. บ้านสองแคว และผู้รับการคุ้มครองจำนวน 84 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและผู้รับการคุ้มครองมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนขณะอยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉินและทฤษฏีเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย สารเคมี วัตถุอันตราย ฝึกภาคปฏิบัติวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และซักซ้อมการอพยพคนหากเกิดอัคคีภัย  โดย นายทัศนัย สุสานนท์ นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก และคณะปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า อคาเดมี่ จากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 11 ก.ค. 18@ 09:27:44 UTC (65 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
120 เรื่อง (24 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader