ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 134
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ศึกษาดูงาน ณ กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย


        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๔ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย โดย พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป บทบาทภารกิจหน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และสถิติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งดูงาน ณ ศูนย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมี ร.ต.อ.สุภัทรชัย ศิริธรรม แนะนำการปฎิบัติหน้าที่ในด้านการคัดกรองบุคคล กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีเครื่องตรวจพาสปร์อต ตรวจจับใบหน้าที่ได้การสนันสนุนจาก IOM เพื่อสกัดกั้น ป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:18:26 UTC (87 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และเส้นทางการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย


      วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๔ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โดยมี นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสุพรรษา รัตนติสร้อย นักพัฒนาสังคม ได้บรรยายสรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่เส้นทางการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและพื้นที่ติดต่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามลำน้ำโขงซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมฯทำงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับทีม one home จังหวัดหนองคายแบบบูรณาการในการสกัดกั้น และคัดกรองบุคคลก่อนเข้าในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:16:34 UTC (94 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) ณ จังหวัดบึงกาฬและเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึ


        วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๔ คน  ได้ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบึงกาฬ  เวลา ๑๓.๐๐ น.เข้าพบท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์ผู้พิการ นางสาววิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเรียนปรึกษาประเด็นปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ติดต่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเส้นทางการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 09:57:41 UTC (82 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) ณ จังหวัดบึงกาฬ


             วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๔ คน ได้ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบึงกาฬ เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงาน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายโอภาส อาษาย่อ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 09:54:51 UTC (83 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


          วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๖๑ คน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ลดโรค ลดพุง" ภายในสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 09:52:18 UTC (79 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
751 เรื่อง (151 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader