ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 134
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป


           วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางกุสุมา พนอนุอุดมสุข เลาขานุการกรมและนางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ห้อง (War room) ในการนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนางวาสนา สุขทรัพย์ พนักงานธุรการ ส๓ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 22 ก.พ. 19@ 11:58:43 UTC (84 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น


       วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น โดยนางสาวศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และกล่าวปราศรัยโดย Mr. Masato  Koinuma  ผู้แทนอาวุโส JICA แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ
     สถานคุ้มครองฯ มอบหมายให้นางโสภา พรหมเมือง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส๓ และนายยัน หมอกมี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 22 ก.พ. 19@ 11:54:51 UTC (90 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ฯ


      วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง " รุ่นที่ ๑  "หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ" ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมทักษะอาชีพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมฯ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐาน และแรงงานผิดกฎหมาย ลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:27:03 UTC (95 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ร่วมกิจกรรม

           วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ คน  เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ชุมชนร่วมใจลดปัญหาผักตบชวาและมลพิษทางน้ำฯ โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ คลองแห่งที่ ๒ บริเวณคลองยมราช บ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:24:52 UTC (98 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
ร่วมโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”


       วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ คน ร่วมโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” โดยมี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และมีนายกิตติธัช ลักษมีวิภาส ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณสวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมถนนเด็กเดินฯ พร้อมทั้งออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และบริการข้าวไข่เจียวแก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 05 ก.พ. 19@ 10:20:13 UTC (94 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
751 เรื่อง (151 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader