ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 134
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2563


       วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกัน (One Team One Heart One Hone) ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ และการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2563 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 28 ม.ค. 20@ 09:11:26 UTC (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมการเรียนการสอนแผนกการช่างประดิษฐ์       วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวขวัญเรือน เปรมเกิด ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น3 แผนกการช่างประดิษฐ์  ได้ทำการเรียนการสอนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจำนวน 6 คน ได้แก่ สอนการทำพวงกุญแจดอกแก้ว,การทำพวงกุญแจดอกทิวลิป,การเย็บสายกระเป๋าดรีมและการทำที่รองแก้วแมวน้อย อีกทั้งได้ทำการเรียนการสอนให้แก่ผู้รับฯ ที่ผ่านกระบวนการบำบัด ฟื้นฟู ระยะแรกรับ ที่มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอาชีพ (ทัวร์แผนก)  จำนวน 5 คน ได้แก่ สอนการถักที่คาดผมจากไหมพรม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 28 ม.ค. 20@ 09:03:33 UTC (1 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมการเรียนการสอนแผนกอาหารและโภชนาการ


        วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวปิยวรรณ มั่นศิลป์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ แผนกอาหารและโภชนาการ ได้ทำการเรียนการสอนการทำอาหาร ประเภทอาหารว่างแบบไทย และอาหารคาวประเภทแกง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จนวน 2 คน

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 28 ม.ค. 20@ 09:01:25 UTC (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าศึกษาดูงาน


       วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาวจามีกร ปิ่นสุขผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความหมายและกระบวนการการค้ามนุษย์ บทบาทภารกิจของสถานคุ้มครองฯ แก่นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ตรง การเรียนรู้กิจกรรมการทำกลุ่มบำบัดแก่ผู้เสียหายฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 ม.ค. 20@ 09:45:56 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ


         วันที่ 23 ธันวาคม 2563  นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้​อำนวยการ​สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสังคมสังเคราะห์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองฯ  โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในการประชุม

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 24 ม.ค. 20@ 09:44:03 UTC (4 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
751 เรื่อง (151 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader