การประชุมทวิภาคี ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒๒ ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับ
วัน พุธ 12 ธ.ค. 18@ 10:27:20 ICT
หัวข้อ:


 
      วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับกรมฟื้นฟูเยียวยากระทรวงสวัสดิการสังคมและการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดประชุมด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม (The 22nd Case Management Meeting : CMM ) เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือ การส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าคณะฝ่ายไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และ Mr. Win Naing Tun อธิบดีกรมฟื้นฟูเยียวยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมา ซึ่งการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยและเมียนมา เริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๐๐๙ และได้รับความร่วมมืออย่างดีเสมอมาทั้งสองฝ่าย
       ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

บทความนี้มาจาก http://www.songkhawehome.com
http://www.songkhawehome.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.songkhawehome.com/modules.php?name=News&file=article&sid=436