ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· สืบหาคนหาย
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
· วิสัยทัศน์ยพันธกิจเป้าประสงค์
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควหรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 123
คำแนะนำ: 23
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
ความเป็นมา
  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว  จังหวัดพิษณุโลก  เดิมชื่อ  สถานสงเคราะห์หญิงบ้านสองแคว  เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2539  เพื่อรองรับสตรีผู้กระทำผิดตาม  พรบ.2503    ต่อมาเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2539  พรบ.  2539  มีผลบังค้บใช้จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว  จังหวัดพิษณุโลก  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัตินี้  โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ  17  จังหวัดภาคเหนือ  นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 9  บ้านหลักที่คุ้มครองสวัสดิภาพจากการค้ามนุษย์         

กลุ่มเป้าหมาย
1.สตรีที่มีอายุไม่เกิน  18  ปี  ที่ต้องเข้ารับการคุ้มครองตาม  พรบ.2539  หรือสตรีที่มีอายุเกิน  18  ปี  ที่สนใจสมัครเข้ารับการคุ้มครอง
2.สตรีและเด็กทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ตาม พรบ.  2551
3.สตรีที่ประสบปัญหาเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม


ภารกิจ
1.ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหญิงและสตรีกลุ่มเป้าหมาย  พรบ.  2539
2.ให้บริการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหญิงและสตรีกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ตาม  พรบ.   2551
3.ให้บริการส่งเสริม  พัฒนา  ศักยภาพเด็กหญิงและสตรีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอาชีพส่งเสริมให้การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการมีงามทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4.จัดกิจกรรม  บำบัด  ฟื้นฟู  ให้ทักษะชีวิต  แก่เด็กหญิงและสตรีที่เข้ารับการคุ้มครอง
5.สร้างเครือข่าย  ในพื้นที่เฝ้าระวัง  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาจากการถูกล่อลวง ปัญหาสังคมและภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์
6.เป็นศูนย์การเรียนรู้  ในการคุ้มครอง  ฟื้นฟู  และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
7.เป็นศูนย์การเรียนรู้  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือบริการและกิจกรรม
1.บริการด้านปัจจัย  4
2.บริการด้านการรักษาพยาบาล  อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
3.บริการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
4.บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
5.บริการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ
6.บริการด้านนันทนาการ
7.บริการด้านการพัฒนาอาชีพ
8.การเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพสงวนลิขสิทธิ์โดย © http://www.songkhawehome.com All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-22 (14442 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]