ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 140
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การอบรมทวิภาคี เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานว่าด้วยการจัดการรายกรณี

สังคมสงเคราะห์


           วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมทวิภาคี เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานว่าด้วยการจัดการรายกรณีการส่งกลับและการการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย-กัมพูชา ในระว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:44:20 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมการคัดเลือกผู้เสียหายฯ เข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ

สังคมสงเคราะห์


           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 น. กลุ่มสังคมสงเคราะห์ จัดประชุมการคัดเลือกผู้เสียหายฯ เข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เสียหายฯ        ทำงานในสถานคุ้มครองฯ ตามคำสั่งสถานคุ้มครองฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เสียหายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองฯ
โดยมี นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ เป็นประธานในการประชุม

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:40:42 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พบปะพูดคุย

บริหารงานทั่วไป


            วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ เข้าพบปะพูดคุย / หารือ กับเจ้าหน้าที่ในภาระกิจเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบรูณการและ TP map เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:38:16 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่

สังคมสงเคราะห์


           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ประจำปืงบประมาณ 2564
ได้นำผู้รับการคุ้มครอง และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ โครเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครอง และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศษฐกิพอเพียงพร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยความพอเพียง ให้เกิดแนวคิดและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นการเสริมทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้รับการคุ้มครอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ำ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:35:30 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ฐานแหล่งเรียนรู้สวัสดิภาพและการค้ามนุษย์

สังคมสงเคราะห์


          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ขอใช้พื้นที่ห้องศูนย์การเรียนรู้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานแหล่งเรียนรู้สวัสดิภาพและการค้ามนุษย์ สำหรับกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลให้กับลูกเสือ - ยุวกาชาด

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 24 ก.พ. 21@ 10:33:54 ICT (2 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
980 เรื่อง (196 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ

Click here to get Adobe Acrobat Reader


ข่าวประจำวัน


ข่าวต่างประเทศ


ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader