ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

เข้าสู่เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม :
blog